Het plan om 18 treinen per uur te laten rijden tussen Almere en Amsterdam/Schiphol/Utrecht gaat niet door. Het plan blijkt niet uitvoerbaar te zijn. De Partij voor de Dieren in Almere is onaangenaam verrast en heeft teleurgesteld gereageerd. De partij heeft nu schriftelijke vragen gesteld.

Meer treinen

Op dit moment rijden er 12 treinen per uur tussen Almere en de diverse richtingen. Met het nieuwe plan gaan er nog altijd 4 treinen per uur meer rijden. Toch is dat niet volgens de afspraken. In 2013 zijn er namelijk afspraken gemaakt tussen de Rijksoverheid, de provincie, gemeente, NS en ProRail dat er vanaf 2029 zes treinen meer per uur zouden gaan rijden.

Duurzame alternatieven

“Het is van groot belang om steeds betere duurzame alternatieven voor reizen met auto te realiseren, bijvoorbeeld met de trein”, zo meldt de Partij voor de Dieren. “Momenteel laat de treinverbinding tussen Almere en Utrecht, zowel qua snelheid als qua frequentie veel te wensen over. De ontwikkelingen om dit verbeteren zijn de afgelopen jaren ernstig gestagneerd, daarom stelt de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen hierover aan het college”.

Voordelen

Uit een raadsbrief blijkt dat het nieuwe voorstel toch voordelen met zich meebrengt. “Er gaan meer treinen rijden ten opzichte van de huidige dienstregeling, de stoptijd voor Sprinters op Weesp neemt flink af en er zijn straks meer verbindingen die stoppen op Duivendrecht. Ook blijven er treinen stoppen op station Almere Poort. Voor de treinen vanuit ‘t Gooi kan het model sneller worden gerealiseerd dan de andere onderzochte alternatieven”, zo blijkt uit de brief.

Toch ziet de Partij voor de Dieren reden om het college vragen te stellen. De ontwikkelingen staan namelijk haaks op de door de gemeenteraad aangenomen mobiliteitsvisie. Daarin staat dat Almere juist erop vooruit moet gaan qua bereikbaarheid per trein.

Uitval intercity

Daarbij komt nog dat de huidige intercity van Almere naar Amsterdam Centraal zal komen te vervallen. Dit heeft extra reistijd tot gevolg. Daarnaast zal een deel van de Sprinters station Muziekwijk overslaan.

Vragen

Raadslid Luijendijk van de Partij voor de Dieren wil nu van de wethouder weten of de doelstellingen in de mobiliteitsvisie in gevaar komen. “Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de tijd van pappen en nathouden en zachtjes lobbyen voorbij is en nu stevige actie richting het Rijk nodig is? Zo nee, waarom niet?”, zo vraagt de partij zich af.

De schriftelijke vragen worden binnenkort door het college beantwoord.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.