Burgemeester Weerwind sluit een bedrijfspand aan de Dukdalfweg na de vondst van gevaarlijke stoffen. Vandaag heeft er een politieonderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de Opiumwet is overtreden.

Harddrugs

“Uit de aard en hoeveelheid van de aangetroffen stoffen volgt dat het aannemelijk is, dat deze stoffen waren bestemd voor de productie van harddrugs”, meldt de gemeente Almere. “Niet alleen de handel in drugs, maar ook het faciliteren ervan is een ernstige aantasting van de openbare orde”.

6 maanden

Het pand wordt nu voor zes maanden gesloten. Deze maatregel heeft als doel de aangetaste openbare orde en veiligheid te herstellen, dan wel te voorkomen dat deze (verder) wordt verstoord.

Vanwege het onderzoek kan er niet meer informatie worden verstrekt.

Criminaliteit

“Criminelen denken vaak anoniem hun gang te kunnen gaan op bedrijventerreinen. Een manier om ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan, is de anonimiteit en onzichtbaarheid van criminelen en hun activiteiten te verminderen”, aldus de gemeente. “Belangrijk hierbij is, dat signalen die mogelijk wijzen op ondermijning, worden gezien en gemeld bij politie en gemeente”.

Anoniem melden kan via de meldlijn Meld Misdaad Anoniem. Deze meldlijn is bereikbaar op 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke organisatie en vindt de anonimiteit en veiligheid van de melders van hoofdbelang.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.