52

Politieke Markt: Zorgen over beperkt woningaanbod

Vandaag vindt de 602de Politieke Markt plaats. Elke donderdagavond komt de gemeenteraad bijeen om te vergaderen over belangrijke thema’s in de stad. In dit artikel lees je meer over de thema’s van vanavond. De bijeenkomst is live te volgen via internet.

Woningnood

Veel woningen worden opgekocht door beleggers die deze vervolgens verhuren. “Hierdoor worden starters verdrongen van de woningmarkt”, zegt raadslid Hassan Buyatui van NIDA Almere. NIDA Almere maakt zich zorgen over het beperkt woningaanbod. De partij pleit daarom nu voor Zelfbewoningsplicht. Die voorkomt dat een woning na aankoop gelijk wordt verhuurd, omdat de koper verplicht is om zelf in de woning te wonen. Deze maatregel geldt in Almere momenteel bij het verkoop van kavels voor de zelfbouw via de Kavelwinkel. Kopers moeten minimaal 2 jaar na oplevering, in de woning wonen. Kan dit ook toegepast worden op investeerders. Op die manier krijgen starters en huurders meer kansen.

Vanavond wordt er door middel van een videobespreking gesproken over deze motie.

Fusie Almeerse scholen

De vijf stichtingen binnen De Almeerse Scholen Groep (ASG) zouden moeten fuseren. Dat is tenminste het plan. “De Almeerse Scholen Groep (ASG) opereert in de praktijk als één organisatie, maar bestaat in werkelijkheid uit vijf stichtingen. Dit was tot voor kort de meest passende structuur, maar de ASG wil deze structuur nu in overeenstemming brengen met de praktijk, door ook in juridische zin één stichting te vormen. Hiervoor is een wijziging van de statuten en het convenant nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen”, zo staat in het raadsvoorstel.

Vanavond wordt erover gesproken via een videobespreking.

”Almere voor iedereen, door iedereen”

Op 22 september 2020 heeft het college met ‘Almere voor iedereen, door iedereen’, het actieprogramma Inclusie, diversiteit en emancipatie ingestemd. Het college wil de raad graag mondeling informeren over dit actieprogramma waarvan de uitvoering deze maand is gestart, met als aftrap de Diversity Day op dinsdag 6 oktober 2020.

Hoe het actieprogramma eruit komt te zien, wordt vanavond uitgelegd tijdens een videobespreking.

Andere onderwerpen

De motie over Voorzien in basale voedselbehoeften is een recht’ wordt besproken. Daarnaast gaat het ook over ‘de Eerste wijziging Reglement van orde voor de raad van Almere 2020‘, een initiatiefvoorstel dat door de PVV werd ingediend.

Lees ook eens:

‘Iedereen voorzien in voedselbehoeften is een recht’

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant