48

Catering deal ‘Eten uit de Korte Keten’ ondertekend

De Nederlandse provincies, het ministerie van LNV en de Taskforce Korte Keten gaan de
komende tijd intensief samenwerken om de ontwikkeling van de korte keten te
versnellen. Dat schrijft minister Schouten in een brief naar de Tweede Kamer. Daarnaast
beschrijft de minister de tussentijdse resultaten van de Nationale Handelsmissie en
kondigt zij de catering deal ‘Eten uit de Korte Keten’ aan die gisteren werd ondertekend
tijdens de live webcast in het kader van de Nationale Handelsmissie.

Handelsmissie

Deze zomer ging de Handelsmissie op zoek naar inspirerende voorbeelden in de
korte keten. Deze bezoeken stonden in het teken van het ondersteunen van pioniers,
nieuwe kansen ontdekken en kijken hoe de band tussen boeren en buurt kan worden
versterkt. Dit resulteerde in een video-reeks langs lokale ondernemers uit alle twaalf
provincies. In de webcast blikte de minister terug op haar bezoeken en ook in Overijssel
en Gelderland werden digitale bijeenkomsten georganiseerd.

Ondertekening

In de intentieverklaring die overhandigd is aan de Tweede Kamer verklaren de provincies,
LNV en de Taskforce intensief samen te gaan werken aan de ontwikkeling van de korte
keten. Hier wordt een gezamenlijke doelstelling geformuleerd en een roadmap uitgewerkt.
Drees Peter van den Bosch, voorzitter Taskforce Korte Keten: ‘Een van de belangrijkste
thema’s die ook weer naar voren kwam tijdens de Nationale Handelsmissie, is dat er
behoefte is aan opschaling en regie. Vroeg of laat lopen korte keten ondernemers tegen
obstakels aan, op het gebied van logistiek, data, of wet- en regelgeving. Deze grote
uitdagingen kunnen we alleen oplossen als we boven-regionaal en landelijk
samenwerken. We zijn dan ook heel blij dat we nu de krachten kunnen bundelen met
provincies en LNV.’

In de komende maanden

De komende maanden werken de provincies, LNV en de Taskforce Korte Keten de roadmap
verder uit op weg naar een officieel bestendigde Korte Keten Deal. In aanvulling hierop
beheert de Taskforce een ondernemersloket op platformkringlooplandbouw.nl om
ondernemers met elkaar in contact te brengen en vragen van ondernemers te
beantwoorden. Op termijn worden beleidsbepalingen van provincies toegevoegd aan dit
platform.

Lees ook eens:

Nationale Handelsmissie Korte Keten organiseert Webcast

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant