56

“Abelen Westerdreef pas op de helft van hun leven”

De Abelen, die de gemeente wil kappen langs de Westerdreef, zijn met hun 40 jaar op de helft van hun normale levensverwachting. Dat schrijft bomenexpert Jitze Kopinga in het rapport van het second-opinion-onderzoek dat hij in opdracht van de SP uitvoerde. Vorige week heeft de SP de second-opinion aan wethouder Van Garderen aangeboden. Het zal ook doorgestuurd worden naar de Bomencommissie die over 6 weken advies zal uitbrengen.

Niet gevaarlijk

Volgens de wethouder zijn de bomen instabiel. “De Abelen wortelen in een laag van 40 cm klei op opgespoten zand, waardoor ze instabiel zijn en niet goed kunnen groeien”, zo wordt gesteld. Bomenexpert Kopinga zegt dat de stabiliteit juist in orde is. “En praktijkervaringen, gesteund door de nog steeds ontwikkelende kennis van boommechanica, wijzen uit dat voor een gesloten beplanting van populieren op een zand-klei bodem voldoende stabiliteit mogelijk is en de bewortelingsdiepte niet maatgevend is voor de stabiliteit”.

Ook wijst hij erop dat de gemeentelijke informatie over de bewortelingsdiepte afwijkt van de indertijd door de RIJP gehanteerde normen en van door de RIJP uitgevoerd onderzoek. Dit is bevestigd door betrokken oud-medewerkers van de RIJP, die zich naar aanleiding van de publiciteit bij de SP hebben gemeld.

Geloofwaardig

“Mocht er desondanks reden zijn om te veronderstellen dat er sprake is van verminderde stabiliteit, dan zouden de resultaten van enige systematisch uitgevoerde trekproeven daarin meer inzicht -en geloofwaardigheid voor de burgers- kunnen geven”, zegt Kopinga.

Over de herplant met de Iep ‘New Horizon’ zegt Kopinga: “Omdat dit nog betrekkelijk nieuw is en bij proeven is gebleken dat hij ziektebeelden vertoonde, valt te overwegen om in lijn met de huidige aanbevelingen  de Iepziekte, een mengsel van diverse voldoende tolerante cultivars te gebruiken”.

Onderzoek

Tijdens de second-opinion werd er gekeken naar bladkleur, twijglengte, bladbezetting en overgroeiing van incidentele aanrijdschade, zijn conditie en vitaliteit van de bomen. Op al deze punten scoren de bomen ”goed”. “De vorming van dood hout onder in de kroon heeft hierop geen invloed. Dit is toe te schrijven aan beschaduwing en een bekende eigenschap van lichtminnende soorten”. Ook de scheefstand van een aantal Abelen is volgens Kopinga, ook elders in de polder, een normaal verschijnsel en geen teken van instabiliteit”, vertelt Kopinga.

Kopinga ziet daarnaast geen reden om de bomen verder uit elkaar te zetten.

Blij

De SP is blij met de second-opinion van de bomenexpert: “Het biedt een heel andere kijk op de Westerdreef dan die van de gemeente. Wij hebben de opdracht gegeven en betalen het onderzoek omdat wij de Havenaren steunen in hun actie voor het behoud van de iconische ‘tunnel van groen’ waardoor zij zo graag thuiskomen en de sfeervolle ‘bosrand’ waaraan zoveel Havenaren met plezier wonen”.

De bewoners zijn volgens de SP ook blij met het rapport: “Als opdrachtgever moesten wij het doen met de gebrekkige informatie uit de gemeentelijke bewonersbrief en daardoor op veel van Kopinga’s onderzoeksvragen het antwoord schuldig blijven. Onze schriftelijke vragen naar de noodzaak van het vervangen van de bosstroken door “een hele nieuwe hoofdboomstructuur” zijn na 2 maanden nog niet beantwoord”. Wel heeft de SP deze week het reguliere inspectierapport van de gemeente ontvangen, maar op grond daarvan kan onmogelijk tot grootschalige bomenkap geconcludeerd worden”.

Foto

Bomen langs de Westerdreef in Haven. Foto door: SP (aangeleverd).

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant