Naast de vernieuwing van station Almere Centrum staat ook de vernieuwing van Almere Buiten Centrum komende periode op het programma. De gemeente Almere heeft daarom de Toekomstvisie Almere Buiten Centrum gepresenteerd.

Uitblinken

De Toekomstvisie Almere Buiten Centrum 2030 met de veelbelovende titel “Almere Buiten Centrum blinkt uit in de kleine dingen” is aangeboden aan de gemeenteraad. “Het centrum van Almere Buiten, dat bestaat uit Doemere en Buitenmere, is één van de twee stedelijke vernieuwingsgebieden van Almere waar dit college prioriteit aan geeft. Ook in het centrum van Almere Haven wordt ingezet op stedelijke vernieuwing”, aldus de wethouder.

Ontwikkeling stond stil

De ontwikkeling van het centrum van Almere Buiten is volgens de gemeente de afgelopen jaren stil komen te liggen. Dat kwam onder andere door de economische crisis van 2008 tot 2014. “Om het tij te keren, is in 2019 een plan van aanpak opgesteld”, zo schrijft het college. “Onderdeel daarvan is het opstellen van een nieuwe toekomstvisie voor het centrum van Almere Buiten, samen met bewoners, ondernemers, eigenaren en maatschappelijke partners. Deze visie is er nu”.

“Het gezamenlijk oppakken van de stedelijke vernieuwingsopgave door gemeente, maatschappelijke partners en marktpartijen heeft geleid tot deze visie en concrete acties. Daar ben ik trots op”, zegt verantwoordelijk wethouder Hilde van Garderen.

Verminderen detailhandel

In de visie wordt voorgesteld de komende jaren in te zetten op het verminderen van het aantal vierkante meters detailhandel en het toevoegen van cultuur-, vrijetijds- en sociaalmaatschappelijke functies, het toevoegen van extra woningen, het beter verbinden van het centrum met het groen en de omliggende wijken en het gezelliger maken van het centrum door het verbeteren van de uitstraling en het creëren van prettige verblijfsplekken.

Het sluiten van een samenwerkingsconvenant met partners in het centrum, moet ervoor zorgen dat deze ambities gerealiseerd worden. De nieuwe toekomstvisie van Almere Buiten Centrum is gebaseerd op drie kernwaarden: Almere Buiten Centrum ‘blinkt uit in de kleine dingen’, ‘geeft je een prettig gevoel’ en ‘nodigt je uit’.

Acties

Het plan van aanpak uit 2019 bevatte ook een aantal acties waar de gemeente meteen mee aan de slag is gegaan. Zo werd onder andere het parkeerterrein in Doemere vernieuwd en vergroend, het Globeplein heringericht en ging de bouw van het hotel van start. Het inrichtingsplan voor het Baltimoreplein en de busbaan werd versneld afgemaakt, naar verwachting kan nog dit jaar met de uitvoering gestart worden.

Tevens is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een cultuurhuis voor Almere Buiten en op basis daarvan is een plan opgesteld dat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Foto

Het centrum van Almere Buiten. Foto door: Nulzesendertig.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.