Onvrede over burgemeester Weerwind

Vandaag in de rubriek ‘Dat Wist ik Niet’ een terugblik op vorige week donderdag. Tijdens de Politieke Markt werd er een interpellatiedebat gehouden. In dit artikel lees je meer over wat een interpellatiedebat is en waarom diverse raadsleden hun onvrede hebben geuit over Burgemeester Franc Weerwind.

Interpellatiedebat

“Interpellatie is een zwaarwegend instrument dat raadsleden inzetten om het college te bevragen of ter verantwoording te roepen tijdens de politieke markt. Het gaat dan vaak over een politiek gevoelig onderwerp”, aldus de gemeente Almere. In dit geval werd er een debat aangevraagd. Een meerderheid in de raad heeft burgemeester Weerwind ter verantwoording geroepen.

Onvrede

Vorige week donderdag hebben diverse raadsleden hun onvrede geuit over twee niet uitgevoerde moties. Voor het zomerreces nam de raad twee moties aan waarin de burgemeester werd opgedragen om preventief te gaan fouilleren op wapens en om een wapeninleveractie te organiseren. Een meerderheid van de raad gaf aan verontwaardigd te zijn dat er nog steeds niks mee gedaan is.

Openbaar Ministerie

Volgens Weerwind kan hij de moties niet zomaar ten uitvoer brengen. Hij heeft groen licht nodig van het Openbaar Ministerie. Het gaat namelijk om een gedeelde bevoegdheid.

Foto

Burgemeester Franc Weerwind. Bron: Eigen foto (archief).

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.