Komen er milieuzones in Almere? Veel grote steden hebben al milieuzones. Almere nog niet. De Partij voor de Dieren, PvdA en de SP willen wel milieuzones in de stad. Wat vind jij? Is de luchtkwaliteit in Almere zo slecht dat het tijd wordt voor milieuzones? Of zijn dergelijke zones onhandig?

Stem mee

''Almere moet milieuzones instellen tegen verontreinigde lucht''

‘Luchtkwaliteit onder de maat’

Milieudefensie en de Rijksuniversiteit Groningen concludeerden eerder dat de luchtkwaliteit in Almere onder de maat is en dat in grote delen van de stad niet voldaan wordt aan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de partijen moet het college onderzoeken wat effectieve Almeerse maatregelen kunnen zijn om de luchtkwaliteit in Almere te verbeteren, waaronder de mogelijke van het invoeren van milieuzones.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.