56

GoedeStede en schoolbesturen gaan verder met samenwerking ‘Huisvesting leraren’

Afgelopen schooljaar heeft de pilot ‘Huisvesting leraren’ plaatsgevonden. Aanleiding was het aanhoudende en nijpende lerarentekort in Almere. Initiatiefnemers Prisma, ASG en SKO (schoolbesturen) hebben de handen ineen geslagen en zijn in gesprek gegaan met woningstichting GoedeStede. Gezamenlijk zijn er afspraken gemaakt en is de pilot gestart om startende leerkrachten in het basisonderwijs, naast een arbeidscontract, ook een woning aan te bieden.

Resultaat

Het resultaat is dat 15 leerkrachten een (vrije sector) huurwoning toegewezen hebben gekregen. Alle partijen zijn het met elkaar eens dat het een groot succes is en er is besloten de afspraken te continueren en te blijven samenwerken.

Pilot

Doel van de pilot was het werven en het binden van leraren aan Almere door hen, naast een arbeidscontract, ook een woning aan te bieden. Het blijkt dat het aanbieden van een woning voor (startende) leerkrachten aantrekkelijk is om ook in Almere te blijven werken. Er werd meerdere malen aangegeven door de betreffende leraren dat zij, zonder dit aanbod, toch gedwongen waren te verhuizen naar de oude woonplaats en weer bij hun ouders moesten intrekken (i.v.m. een te lange reisafstand).

Tevreden

Ook de leerkrachten zijn tevreden: ” Ik ga met plezier naar school (werk) en happy naar huis nu ik in Almere woon en werk”, zegt één van de deelnemers. Een andere leraar vertelt: “Het is voor mij een stuk aangenamer en prettiger werken. Vooral in mijn hoofd. Ik hoef mij niet meer druk te maken om een dak boven mijn hoofd. Heerlijk is dat”.

Vervolg

Alle betrokken partijen zijn positief over de onderlinge samenwerking. Besloten is om door te gaan met de bemiddelingen van leerkrachten naar vrije sector huurwoningen van GoedeStede. Per 1 september (start nieuwe schooljaar) 2020 is de bemiddeling wederom van start gegaan. Twee keer per jaar wordt de voortgang gemonitord. Het ziet ernaar uit dat ook andere schoolbesturen en woningcorporaties zich aansluiten bij dit initiatief.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant