Vanaf 1 september 2020 is de huisartsenpost weer terug in het Flevoziekenhuis. Een deel van de zorg werd vanwege het coronavirus ondergebracht in het gebouw van Medi-Mere Poort. Daar zijn alle noodzakelijke maatregelen genomen zodat het voor patiënten veilig is om te komen.

Eerst melden

Bezoekers van de huisartsenpost wordt gevraagd om eerst te bellen en niet onaangekondigd langs te komen. Dit doet de huisartsenpost vanwege mogelijk besmettingsgevaar. “De patiënten zijn uitsluitend op afspraak welkom op de Huisartsenpost. Door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen kunnen we onnodige besmettingen voorkomen”, meldt Zorggroep Almere.

Twee locaties

In maart werd besloten om de Huisartsenpost te splitsen op twee locaties om zo de stromen van patiënten met en zonder luchtwegklachten te scheiden om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. De locatie Medi-Mere Poort is vanaf 1 september geen Huisartsenpost meer.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.