67

D66 Almere: Bezuinigen op Jeugdland extra pijnlijk

D66 Almere heeft schriftelijke vragen gesteld over de bezuiniging op Jeugdland. Als gevolg van bezuinigingen zullen de locaties van Jeugdland in Almere minder vaak open zijn. Dat bleek eerder uit een mededeling van De Schoor. Ouders zijn het er niet mee eens en zijn een petitie gestart.

Extra Pijnlijk

D66 Almere geeft aan dat veel ouders afhankelijk zijn van voorzieningen zoals de Jeugdlanden. De partij vraagt zich dan ook af of bezuinigen hierop niet extra pijnlijk is of zelfs ongewenst. De partij heeft de vragen gesteld aan het college.

Welzijnsbeleid

“Uit zowel de motie als de raadsbrief spreekt de sterke wens en intentie om inwoners, organisaties en de raad te betrekken bij keuzes omtrent het Welzijnsbeleid.D66 is van mening dat deze betrokkenheid van groot belang is. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden die direct invloed hebben op (kwetsbare) inwoners”, zo schrijft D66 Almere. “Tot nu toe is de raad niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe Welzijnskader, noch bij keuzes die gemaakt worden als gevolg van eerder doorgevoerde bezuinigingen. De bezuinigingen op de Jeugdlanden zijn, juist in deze tijd, pijnlijk. Veel mensen kunnen of gaan niet met vakantie en zijn dus afhankelijk van lokale voorzieningen. Daarnaast zijn de Jeugdlanden, naast hetgeen in het artikel wordt aangegeven, belangrijk voor gezinnen met een kleine beurs. Kinderen kunnen daar spelen, maar bijvoorbeeld ook hun verjaardagsfeestje vieren.D66 vindt dat de raad de mogelijkheid moet hebben richting te geven aan keuzes naar aanleiding van bezuinigingen en/of binnen het Welzijnskader in het algemeen”.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant