De Landelijke Cliëntenraad heeft begin juli 2020 in een alarmerende brief de noodklok geluid over een verdere jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering. De LCR stelt dat de voorgenomen jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering vanaf 2021 voor een kentering zal zorgen. “Hierdoor komt een steeds groter deel van de bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens”, zo staat in de brief.

Meer armoede

De LCR verwacht dat het aantal mensen in armoede na 2021 verder toeneemt. Het zou gaan om een toename van ruim een kwart, zo blijkt uit onderzoek (Kansrijk armoedebeleid, CPB en SCP). “En daar is zoals reeds aangeven het effect van de coronacrisis niet in meegenomen”, aldus De Landelijke Cliëntenraad in de brief.

Zorgelijk

Binnen de Almeerse politiek wordt deze ontwikkeling als zorgelijk ervaren. NIDA-raadslid Hassan Buyatui heeft er namelijk grote zorgen om: “Dit leest extra pijnlijk in een tijd waarin duizenden mensen hun baan dreigen kwijt te raken of al zijn verloren, als gevolg van de coronacrisis en vooraanstaande economische recessie. In een tijd waarin armoede pijnlijk zichtbaar is en grillige vormen aanneemt, zelfs onder werkenden”. De partij vraagt het college om de roep en inhoud van de brief van de LCR publiekelijk te onderschrijven, te steunen en hierop volgend een lobby richting het Rijk te starten.

Verlaging

De LCR verzoekt de landelijke overheid dringend om de verlaging van de bijstand terug te draaien en de koppeling met het minimumloon te handhaven, zodat de inkomenskloof niet wordt vergroot.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.