Dit keer duiken we in de geschiedenis van onze stad. Hoe komt Almere bijvoorbeeld aan zijn naam? En hoe zit het met de vroegere Zuiderzee?

Zuidweststad

Wist je dat onze stad eigenlijk eerst een andere naam had: Zuidweststad. ”Dat was de werknaam die de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) voor de nieuwe stad hanteerde. Om te voorkomen dat het de definitieve naam voor de nieuwe stad zou worden, is eind 1970 gekozen voor de naam Almere.”

Lees meer bij de Canon van Almere >

Zuiderzee

Op 13 en 14 januari 1916 braken er rond de Zuiderzee op tal van plaatsen de dijken door als gevolg van een stormvloed en hoge waterstand in de rivieren. In Noord Holland vielen doden. Het bracht een ommekeer in het denken teweeg en op 14 juni 1918 werd onder bezielende leiding van ir. Cornelis Lely, de Zuiderzeewet aangenomen waarin besloten werd de Zuiderzee in te polderen.

Lees meer bij de Canon van Almere >

IJsselmeerpolders

In 1961 bracht de Dienst Zuiderzeewerken een ‘Structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders’ uit. Voor het eerst werden twee nieuwe stedelijke gebieden, Lelystad en Almere, in kaart gebracht. Het Structuurplan was niet veel meer dan….

Lees meer bij De Canon van Almere >

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.