SP met inwoners Almere Haven in actie tegen kaalslag Westerdreef

Deel dit artikel

De gemeentelijke brief over de kaalslag van de Westerdreef in Haven sloeg vorige week in als een bom. Naar aanleiding van verontwaardigde telefoontjes, mailtjes en sociale mediaberichten besloot de SP om de bewoners van Haven waar mogelijk te ondersteunen om de kaalslag te voorkomen.

Facebook en vragen

Inmiddels zijn de bewoners de Facebookgroep Westerdreef gestart en hun petitie Tegen de bomenkap op de Westerdreef kreeg in 5 dagen tijd al tegen de 800 handtekeningen. Verder heeft de SP een second opinion aangevraagd bij bomenexpert Kopinga van de Wageningen Universiteit, in Almere bekend geworden van het behoud van de 158 Essen aan het Stamerbos in Overgooi. Anders dan de gemeente volhield, toonde Kopinga aan dat geen van deze Essen aangetast was door de Essentaksterfte.

Ook heeft de SP schriftelijke vragen ingediend. Daarin wordt ook gevraagd om voor de uitslag van het onderzoek geen bomen te kappen. Tevens gaat de SP samen met de bewoners binnenkort in alle omliggende wijken huis-aan-huis flyers bezorgen, nog meer steunbetuigingen verzamelen en met de bewoners in gesprek over het gemeentebeleid.

Onbegrip

Het nieuws over de kaalslag kwam nog geen maand nadat de gemeenteraad alle voorstellen verwierp waarmee de SP een einde wilden maken aan de grootschalige, vaak onvoldoende gefundeerde, willekeurige en voortijdige bomenkap. Juist in het evaluatieonderzoek hadden ook veel Almeerders daarover hun onbegrip en ongenoegen geuit. De raadsmeerderheid wilde echter niets veranderen, alleen de communicatie over het beleid moest beter vond men.

“Omdat een aantal populieren in de bosstroken ‘takken laten vallen, instabiel zijn, niet meer goed kunnen groeien en pluisoverlast geven wil de gemeente al vanaf september alle bomen kappen”, schrijft de SP. Dat zijn er volgens de partij in werkelijkheid veel meer dan op het gemeentekaartje staan ingetekend. “Bovendien groeien er veel meer soorten dan alleen de abelen. Ook duurzame bomen die heel oud kunnen worden, zoals Eiken, Haagbeuken, Esdoorns, Essen, Robinia’s, Platanen. Tevens wordt de al even rijkgeschakeerde ondergroei opgeruimd. Daar gaan de biodiversiteit en duurzaamheid die Almere zo hoog in haar vaandel voert. En wat komt er terug?”.

Minder bomen

“We planten een hele nieuwe structuur met smalblijvende Iepen, Ulmus ‘New Horizon’. We planten minder bomen terug dan we weghalen, daardoor hebben de Iepen meteen genoeg ruimte om uit te groeien tot mooie grote bomen”, zo leest de SP in een reactie van de gemeente.

“Wij zien als SP een ongezonde trend waarin telkens met tal van smoesje door het college kaalslag wordt gepleegd aan het groen. De smoesjes moeten verhullen dat het simpelweg om een ordinaire bezuiniging op het groenonderhoud gaat. Kennelijk probeert het college die miljoenen voor het “duurzame” Floriade feestje weg te snoepen bij het groenonderhoud”.

Verhinderen

Volgens het Almeerse bomenbeleid worden de bosstroken langs de Westerdreef, “als hoofdboomstructuur van de stad, extra beschermd”. De SP merkt op dat deze extra bescherming kennelijk niet verhindert dat de monumentale en rijk samengestelde hoofdboomstructuur van de Westerdreef in een klap wordt vervangen door een hele nieuwe structuur met enkel smalblijvende Iepen. “Samen met de bewoners van Haven gaan wij proberen dat te verhinderen”, aldus de SP: “anders is het binnenkort gedaan met thuiskomen door een tunnel van groen en thuis zijn aan de bosrand”.

Foto

Uitdunning bos en natuurpad in Bouwmeesterbuurt (andere locatie in Almere). Foto door: Nulzesendertig.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Laat een reactie achter