In Almere zijn er tot nu toe 159 coronaboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit cijfers van De Volkskrant. “Al vanaf het begin waarschuwden experts dat onduidelijke coronaregels tot willekeur konden leiden. En inderdaad: er zijn grote verschillen tussen gemeenten in de aantallen uitgedeelde coronabekeuringen”, schrijft de krant. In Almere gaat het om 7,5 boetes per 10.000 inwoners. Lelystad telt 78 boetes: 9,9 per 10.000 inwoners.

Streng

Nijmegen is veruit de strengste grote stad van Nederland. “Burgemeesters in Nederland zijn heel verschillend omgegaan met het handhaven van de coronaregels”, zo is te lezen in De Volkskrant. “De aantallen boetes die zijn uitgedeeld per gemeente of veiligheidsregio lopen sterk uiteen. In Rotterdam en Nijmegen bijvoorbeeld zijn veel meer coronaboetes uitgeschreven dan in steden als Amsterdam en Utrecht”.

Zorgen

Ondanks dat Almere nog niet zoveel coronaboetes telt in vergelijking met andere grote steden, maakt de politieke partij NIDA in Almere zich toch zorgen. “We zijn bezorgd omdat we twijfelen of Almeerders voldoende geïnformeerd worden over de gevolgen van de boetes, zoals de gevolgen op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)”, zegt NIDA-raadslid en fractievoorzitter Hassan Buyatui.

Mensen die een dergelijke boete hebben ontvangen, kunnen uiteindelijk een strafblad krijgen. De fractie van NIDA in Almere wil daarom weten in welke mate Almeerders die de boete (zonder in verzet te gaan) hebben betaald zich zorgen moeten maken op het wel of niet verkrijgen van een VOG. “Naar het oordeel van een strafrechtadvocaat hebben de coronaboetes degelijk impact op de toekomst van jongeren. Niet alleen financieel, maar ook op de sollicitaties waar een VOG een onderdeel van kan zijn”, zegt Buyatui.

Hoe streng is Almere?

De partij wil ook weten hoe de Almeerse handhavingsdiensten omgaan met het overtreden van coronamaatregelen. NIDA Almere dient daarom schriftelijke vragen in. “Volgens de geldende maatregelen zou een (niet bewuste) overtreder bij de eerste overtreding een waarschuwing ontvangen. Een geldstraf zou pas bij herhaling uitgedeeld worden. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een coronaboete per gemeente anders is. Het is daarom van belang om te weten hoe de Almeerse politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in deze te werk gaan”,

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.