NIDA Almere maakt zich zorgen over de bestaande kansenongelijkheid in het onderwijs. “Uit recentelijke cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) is gebleken dat, door het schrappen van de eindtoets groep 8, vanwege de coronacrisis zo’n 14 duizend leerlingen een hoger schooladvies misgelopen hebben”, aldus fractievoorzitter en raadslid Hassan Buyatui. “Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen”.

Schriftelijke vragen

De partij vreest dat de kansenongelijkheid in het onderwijs nog meer gaat groeien en daarmee de ongelijkheid in de samenleving groter zal worden. De partij heeft daarom schriftelijke vragen ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd om maatregelen te treffen zodat de overgang van groep 8-leerlingen naar het voortgezet onderwijs tot een succes te brengen.

Hoger advies

“Deze leerlingen hadden, volgens de onderzoekers van het CPB, een hoger schooladvies kunnen krijgen”, vertelt Buyatui van NIDA Almere. “Uit cijfers van afgelopen jaren blijkt dat bij ongeveer 8 procent van de leerlingen het schooladvies naar boven is bijgesteld omdat het resultaat van de eindtoets hoger uitviel. We willen daarom dat het college maatregelen treft om in dit bijzondere jaar de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs op een manier te laten verlopen dat Almeerse basisschoolleerlingen alsnog gelijke kansen wordt geboden”.

De vragen moeten binnen een maand worden beantwoord door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.