Afgelopen week is De Schoor gestart met het project Foodexpress Almere. Foodexpress Almere is een maaltijdvoorziening voor en door jongeren die aansluit bij de groei en de behoefte die is ontstaan in de afgelopen periode.

Geen geld

Jongeren die het momenteel moeilijk hebben en daardoor geen geld voor eten hebben kunnen tussen 17juli en 17 september een gratis maaltijdpakket aanvragen. De jongerenwerker kijkt samen met de deelnemer wat specifiek nodig is en stelt zo een passende maaltijd of maaltijdpakket samen. Foodexpress Almere verzorgt dan tot 17 september twee keer per week een maaltijd.

Diensttijd

De uitvoering van dit project wordt verzorgd door jongeren tussen de 14 en 27 jaar die graag iets voor een ander willen doen in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd (MDt). Deelname aan Foodexpress Almere is op basis van vrijwillige inzet: de jongere moet tot 17 september 2020 minimaal 80 uur beschikbaar zijn voor Foodexpress Almere. In sommige gevallen staat hier een vrijwilligersvergoeding tegenover.

Dynamisch Jongerenwerk

Door Maatschappelijke Diensttijd (MDt) leren jongeren andere mensen kennen en doen zij nieuwe ervaringen en vaardigheden op. Hierdoor krijgen jongeren meer verbinding met de maatschappij, ontwikkelen ze zich persoonlijk en creëren zo betere kansen voor hun toekomst.

Foodexpress is een initiatief van het Dynamisch Jongerenwerk van De Schoor, ontstaan vanuit Maatschappelijke Diensttijd in samenwerking met Stichting Alexander en financieel medemogelijk gemaakt dankzij een subsidie van ZonMw.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.