De Almeerse politiek is met zomerreces. De eerst volgende politieke markt vindt naar verwachting op 20 augustus aanstaande plaats. Een mooi moment om even terug te blikken.

Racisme

Ook in Almere zijn er mensen die zich gediscrimineerd voelen vanwege hun afkomst of huidskleur. Dat bleek ook tijdens de politieke markt. De ChristenUnie wil daarom dat er een speciaal meldpunt komt waar, desnoods anoniem, concrete gebeurtenissen kunnen worden gemeld.

Zijn huurkoop-woningen de oplossing voor Almere?

Floriade

De Floriade is misschien wel één van de meest besproken thema’s tijdens het afgelopen politiek jaar. De PVV wilde dat er gekozen wordt voor gecontroleerde afbouw van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Veel partijen dachten daar anders over.

Politieke Markt: Debat over de Floriade

Coronastop

Door het coronavirus werden er dit jaar kort tijdelijk geen politieke markten georganiseerd. Veel bijeenkomsten werden later digitaal gehouden. NIDA Almere diende door het coronavirus voorlopig geen initiatieven meer in. NIDA-raadslid en fractievoorzitter Hassan Buyatui zegt dat de autoriteiten het druk genoeg hebben met het bestrijden van het coronavirus.

Politieke markten op slot; NIDA Almere dient geen initiatieven in

Vuurwerkvrije stad?

Dit jaar werd er ook gediscussieerd over het plan om Almere vuurwerk vrij te maken. Vuurwerk is al enige jaren onderwerp van maatschappelijk debat, ook in de Almeerse raad. Voorstanders wijzen op de traditie van het zelf kunnen afsteken, tegenstanders op de overlast en risico’s voor mens, dier en milieu. Na de afgelopen jaarwisseling is landelijk sprake van een kentering in de discussie waarbij meer draagvlak ontstaat voor een (vorm van een) vuurwerkverbod.

NIDA Almere wil afspraken over seniorenwoningen

Kinderburgemeester

De Fractie NIDA verzocht het college om samen met onder andere Almeerse scholen te verkennen of er belangstelling is om een kinderburgemeester te installeren. En om zowel de verkenning als het eventueel aanbieden van het raadsvoorstel voor een Almeerse kinderburgemeester uit te voeren in het eerste halfjaar van 2020.

Stichting Regenboogbuurt zet vraagtekens bij kleurbehoud in de wijk

Huurverhoging

De fracties NIDA Almere en de SP dienden kortgeleden nog een drietal moties in om de huurverhoging te voorkomen. Veel mensen ondervinden op dit moment financiële problemen door de coronacrisis. Daarom zijn de partijen niet voor de verhoging van de huur.

Klachten over hardnekkige schimmel huurwoningen Almere Buiten

Bouwen

Tijdens de politieke markten werd er veel gesproken over woningbouw. Ook in Almere is er namelijk sprake van woningnood. De PvdA, Partij voor de Dieren, AP/OPA en SP dienden de motie: ”Wij willen bouwen” in.

Politieke Markt: Van woonvisie tot bouwen

Lees ook eens:

Politieke Markt: “Geen kamerverhuur in drukke wijken”

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.