Vandaag vindt de 593ste Politieke Markt plaats op het stadhuis en online. De Politieke Markt begint om 19.00 uur en is voor bezoekers alleen online te volgen. Er kan live meegekeken worden. Hieronder een kort overzicht van enkele onderwerpen.

Racisme

Ook in Almere zijn er mensen die zich gediscrimineerd voelen vanwege hun afkomst of huidskleur. Op zondag 14 juni 2020 was er daarom een demonstratie onder de naam ‘Ally tegen racisme’ waar minstens 2.000 mensen aan hebben deelgenomen. Ook zijn er al enkele weken wereldwijde bewegingen opgang gekomen onder de naam ‘Black Lives Matter’.

Motie

De ChristenUnie laat in een motie weten dat zij willen dat het college op korte termijn in gesprek moet gaan met de organisatoren van ‘Ally tegen racisme’. De partij wil van de organisatoren horen welke concrete ervaringen zij hebben als het gaat om racisme in Almere. Ook wil de partij dat de gemeente een open oproep doet aan Almeerders die zich gediscrimineerd voelen of vertegenwoordigers van groepen die zich gediscrimineerd voelen, zodat zij deel kunnen nemen aan het gesprek. “In de gesprekken moet gevraagd worden naar concrete voorstellen en ideeën die het welzijn in de stad kunnen vergroten en discriminatie of gevoelens van racisme tegen kunnen gaan”.

Meldpunt racisme

Daarnaast zou de ChristenUnie willen dat er een meldpunt komt waar, desnoods anoniem, concrete gebeurtenissen kunnen worden gemeld. “Deze verhalen, ideeën en voorstellen moeten worden gebundeld”, schrijft de partij. “We moeten hierover samen met de raad van gedachten wisselen middels een agendaverzoek, waarbij vertegenwoordigers uitgenodigd worden om hun ervaringen te delen en de raad in positie wordt gebracht concrete voorstellen over te nemen en acties uit te zetten die bijdragen aan het worden van een inclusieve stad zonder racisme”.

Vanavond wordt er aandacht besteed aan de motie van de ChristenUnie.

Lees ook eens:

‘College moet afstand nemen van Zwarte Piet’

Andere onderwerpen – Bouwen en wonen –

Vanavond worden er veel moties behandeld over bouwen en wonen. In de Raadszaal wordt namelijk aandacht besteed aan de ‘Woonvisie Thuis in Almere 2020 – 2030’.

Moties die onder andere worden behandeld zijn: ‘Maak werk van de tijdelijke woningbouwlocaties (D66)’, ‘Voorrang voor sociale initiatieven (GroenLinks)’, ‘Laat jongeren meedenken bij het ontwikkelen van ‘hun’ woningen (ChristenUnie)’ en ‘Geen exclusieve campus maar woningen voor alle jongeren in Almere (SP)’.

Lees ook eens:

Zijn huurkoop-woningen de oplossing voor Almere?

Wapeninleveractie

Vanavond wordt er ook gesproken over de wapeninleveractie in Almere. Het gaat om een motie van de PVV. De PVV wil dat de gemeente een inleveractie voor illegale wapens houdt. De partij stelde vragen aan het college.  De PVV maakt zich zorgen en hoopt dat de inleveractie bijdraagt aan de veiligheid op straat. Een dergelijke inleveractie is niet nieuw in Nederland. Ook in Helmond en Zaandam waren er inleveracties voor wapens.

Alle onderwerpen

Bekijk alle onderwerpen die vanavond worden besproken in de agenda van de gemeente.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.