Nieuwe Almeerse straten moeten vernoemd worden naar strijders tegen slavernij en koloniale overheersing in Suriname en de Nederlandse Antillen. Dat vindt raadslid Hassan Buyatui. Hij heeft daarvoor een motie ingediend. Het college staat er positief tegenover.

Nieuwbouw

Almere krijgt er de komende 10 jaar waarschijnlijk 24.500 nieuwe woningen bij. Dat betekent dat er ook heel wat nieuwe straten en wijken ontstaan. “Straatnamen vernoemen naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing in Suriname en de Nederlandse Antillen is een manier om de effecten van deze geschiedenis, die tot op de dag van vandaag ook in de Almeerse samenleving zichtbaar zijn, te verzachten”, aldus Buyatui in de motie.

Naamgevingscommissie

“De Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere wordt de suggestie gedaan om bij de nieuwbouwprojecten uit de Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020-2030 de mogelijkheden te bekijken om een aantal straten te vernoemen naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing en de eventuele uitkomsten voor te leggen aan het college. Het college heeft volgens Buyatui van NIDA Almere aangegeven het voorstel een goed en leuk idee te vinden. Het idee komt van Hassan Buyatui die namens NIDA Almere de motie heeft ingediend.

Anton de Komplein?

Anton de Kom was één van die Surinaamse verzetsstrijder. In Amsterdam Zuidoost is er een plein naar hem vernoemd. Het is een voorbeeld van de wegen en pleinen die naar hem vernoemd zijn. Wellicht dat ook Almere straks een Anton de Komstraat, weg of plein heeft.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.