Ouders Universum denken mee over rapport van hun kind

Deel dit artikel

Sterrenschool Het Universum in Almere betrekt ouders bij het maken van de eindrapportage van dit schooljaar. Na de afgelopen periode, waarin ouders hebben ondersteund bij het thuisonderwijs, wil de school graag weten hoe de ouders aankijken tegen de ontwikkeling van hun kind. Yvonne Penne, directeur van Het Universum: “Ouders hebben hun eigen kind begeleid en aangestuurd. De input die zij kunnen geven is ontzettend waardevol.”

Lessen gingen door

Tijdens de coronaperiode gingen de lessen op Het Universum gewoon door: de leerkrachten gaven digitale instructies. Ouders hoefden dus geen les te geven, maar hebben zich wel ingespannen om hun kind te motiveren en bij de les te houden. “Ouders hebben een belangrijke rol gespeeld”, vindt Penne.

Certificaat thuisleerkracht

Op 1 april kregen de ouders al een ‘certificaat thuisleerkracht’ van Het Universum. Yvonne Penne: “Naast dat we een 1 april grap met de ouders wilden uithalen – zij dachten even dat ze een heel examen moesten gaan afleggen – wilde we met het diploma ‘papa meester’ en ‘mama juf’ ook een serieuze boodschap kwijt: we wilden onze waardering uitspreken voor het werk dat ze hebben verricht. Nu de coachgesprekken weer naderen besloten we hen opnieuw te benaderen, niet alleen als ouders maar ook als onze ‘nieuwe collega’s’.”

Gesprekken

Op Sterrenschool het Universum in de wijk Nobelhorst praten ze niet over rapportgesprekken. Het team houdt coachgesprekken tussen leerkracht, ouder én leerling. Dit wordt gedaan op basis van een leerlingprofiel, waarin de leerling beschreven wordt. Na de intensieve periode van thuisonderwijs wil

Het Universum ouders een andere rol geven in het gesprek en het schrijven van het profiel. Het Universum stuurde de ouders een invulformulier toe met het verzoek de waarnemingen over hun kind op te schrijven. De input gebruikt Het Universum om samen met ouder en leerling het leerlingprofiel in te vullen tijdens het coachgesprek.

Coachgesprekken

Het Universum hecht veel belang aan de samenwerking met ouders. “Onze gesprekken zijn erop gericht om echt mét de leerling te praten. Daarom spreken we over coachgesprekken in plaats van rapportgesprekken. De profielen die we op dat moment bespreken en aanvullen bestaan ook niet uit cijfers of bolletjes, maar uit volledige omschrijvingen op het gebied van rekenen en taal, werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook de CITO-uitslagen nemen we mee”, legt de directeur uit.

Samenwerken met ouder en leerling

De gesprekken vinden 5 keer per jaar plaats. Deze manier van evalueren is intensief, maar ze doen de leerlingen goed. Penne: “We kunnen zo een goede begeleiding bieden. Dat we de ouders dit keer ook om input vragen, vinden de leerlingen zelf heel leuk.” Ook ouders reageren enthousiast. “Dit voelt echt aan als samenwerken met ouder en leerling, zoals past bij ons als Sterrenschool”, zegt Penne.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.