Regeringspartijen CDA en D66 willen de woningbouw in Almere Pampus versnellen. Daarbij moet er een IJmeerverbinding komen tussen Almere en Amsterdam. Is dat op korte termijn mogelijk? De gemeenteraad heeft namelijk ongeveer twee jaar geleden toestemming gegeven voor de bouw van het windpark Almere Pampus. Er is toen aangegeven dat voor een rendabele businesscase het nieuwe windpark minimaal 15 jaar moet blijven staan en dat we vanaf 2035 pas mogen beginnen met toekomstige woningbouw en eventueel de aanleg van een IJmeerlijn.

Vergoeding

“Wat de regeringspartijen CDA en D66 willen, is een nieuw gegeven voor de Almeerse raad. Willen bouwen binnen vijf jaar is leuk en aardig, maar de raad heeft zo’n twee jaar geleden toestemming gegeven voor een windmolenpark”, aldus raadslid Hassan Buyatui van NIDA Almere. “Mocht op verzoek van de gemeente molens verwijderd worden binnen de exploitatieperiode van 15 jaar, dan zal de gemeente de inkomstenderving moeten vergoeden om te voorkomen dat de businesscase onderuit gaat. Dat is 1 miljoen euro per molen per jaar. Daarom wilden we tekst en uitleg van het college”.

Woonvisie

Ook is de Woonvisie nog niet vastgesteld, waardoor nog niet geheel duidelijk is waar in Almere, anders dan in Pampus, nog woningen toegevoegd kunnen worden. NIDA Almere heeft hier vragen over gesteld.

Reactie

Het college heeft inmiddels gereageerd: “Het college is op dit moment in gesprek met het Rijk en de regio over een nieuw Handelingsperspectief voor de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat om een integrale opgave waarbij besluiten over regionale bereikbaarheid (waaronder de IJmeerverbinding), de ecologie van het IJmeer/Markermeer en de verdere ontwikkeling van Almere niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het Handelingsperspectief is de actualisatie van de in 2013 gemaakte RRAAM afspraken, waarin onder andere is afgesproken dat in Almere 60.000 woningen extra gebouwd worden, gerekend vanaf 2010. RRAAM staat voor Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer”.

Het college gaat na het zomerreces in gesprek met de raad en de stad over de toekomst van Almere, waaronder de mogelijkheden rondom Almere Pampus. De inzichten die deze gesprekken opleveren zal het college weer inbrengen in de gesprekken met de regionale partners en het Rijk. Op het moment dat dit leidt tot vervolgafspraken over de groei van Almere zal het college de raad daar in betrekken. Naar verwachting komen de eerste deelbesluiten in het vierde kwartaal van 2020 aan de orde. Buyatui: “goed dat het college toegezegd heeft de raad te zullen consulteren en vervolgens in positie te willen brengen om een eigen oordeel te kunnen vellen over de toekomst van Almere, inclusief de ontwikkeling van Almere Pampus. Dat is precies wat we wilden bereiken met onze agendering. De raad is de hoogste orgaan en mag nooit gepasseerd worden.”

De Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020-2030 is inmiddels naar de raad gestuurd.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.