De SP in Almere is tevreden over het resultaat rond een motie over biomassa. Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad van Almere unaniem in met de SP-motie om houtige biomassacentrales in de toekomst uit te sluiten in de RES (Regionale Energie Strategie) en het lokale Almeerse energiebeleid.

CDA en VVD

“Dit is een stevig signaal richting het stadsbestuur, de provincie Flevoland en bedrijven als Vattenfall. Zelfs partijen als CDA en VVD die landelijk zweren bij houtige biomassa steunden in Almere onze motie”, schrijft de SP. “Ze kunnen natuurlijk ook niet anders aangezien iedereen met gezond verstand ondertussen snapt dat er niks duurzaam is aan houtige biomassa centrales. Het gebruik van dergelijke centrales leidt tot uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen dat volgens het RIVM een bedreiging voor de volksgezondheid vormt, meer CO2 uitstoot dan verbranding van kolen en gas en grootschalige houtkap in Nederland, maar ook in landen als Rusland, Estland en de VS, waar lokale bewoners vaak op grote schaal uitgebuit worden. Volgens de SP en dus ook de voltallige Almeerse gemeenteraad pure schijnduurzaamheid en greenwashing”.

“Nu dat onze motie is aangenomen is er geen ruimte meer voor nieuwe houtige biomassa centrales in Almere en zijn we ook een stap dichter bij een complete provincie waar geen ruimte is voor nieuwe biomassacentrales”.

Asbest

D66, PvdD, ChristenUnie en SP dienden ook een ‘energiemotie’ in over de sanering van asbest. De gemeenteraad is het eens met een motie om daken met asbest te saneren. 1800 asbestdaken in Almere moeten worden verduurzaamd en vervangen worden voor geïsoleerde daken met zonnepanelen. De gemeente moet dit gaan stimuleren en een plaats geven binnen het lokale Almeerse Energiebeleid en in de Regionale Energiestrategie. De motie draagt het stadsbestuur ook op om de provincie te vragen de subsidie hiervoor te verlengen. “Zo verwijderen we kankerverwekkend asbest uit de leefomgeving, hoeven er minder lelijke zonneparken op land geplaatst te worden, wordt de energietransitie op gang geholpen en besparen eigenaren van deze vervangen daken bakken met geld”, aldus de indieners van de motie.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.