Politieke Markt: Debat over de Floriade

Deel dit artikel

Vandaag vindt de 591ste Politieke Markt plaats op het stadhuis en online. De Politieke Markt begint om 19.00 uur en is voor bezoekers alleen online te volgen. Er kan live meegekeken worden.

Debat

De PVV wil een debat met het college over de Floriade. De partij wil dat er gekozen wordt voor gecontroleerde afbouw van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Vanavond wordt er ook gesproken over het resultaat van de verkenning rondom de Floriade Expo. “Op 7 april heeft het college de heer Van Dorenmalen aangesteld als bestuurlijke verkenner voor de Floriade. De bestuurlijke verkenner had de opdracht om drie scenario’s uit te werken voor de Floriade in verband met de gevolgen van het coronavirus COVID-19: 1. Gecontroleerde afbouw, 2. Uitstel van het evenement met 1-2 jaar, 3. Evenement in 2022 met aangepaste ambitie”.

Vanavond vindt, naar verwachting, de besluitvorming over het onderwerp plaats.

Andere onderwerpen

Uiteraard wordt er vanavond ook over andere onderwerpen gesproken. Op 13 februari heeft de gemeenteraad besloten tot de doorontwikkeling van de wijkteams. De raad wordt gevraagd hoe zij tegenover de indeling van de wijkteams staan zoals die nu voorligt en wat zij het college wil meegeven voor het vervolgtraject. Op 6 februari zijn de ingediende moties en amendementen besproken.

Moties

Vanavond worden er ook tal van moties behandeld. Over twee moties van de SP lees je vanmiddag meer op 1almere.nl.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Laat een reactie achter