Op 11 juni zijn er in 14 verschillende gemeenteraden schriftelijke vragen gesteld over geweld en discriminatie bij de politie. De vragen werden in samenwerking met Controle Alt Delete gesteld. Ook NIDA Almere heeft vragen ingediend.

Almere

“Wij hebben eerder schriftelijke vragen gesteld, maar ook een motie ingediend om aandacht te vragen voor etnisch profileren door de politie”, schrijft Fractievoorzitter Hassan Buyatui. “De burgemeester wordt nu gevraagd om cijfers beschikbaar te stellen over discriminatie en/of geweldsmisbruik door politieagenten”.

Wetsvoorstel

In de Eerste Kamer ligt een nieuw wetsvoorstel over politiegeweld dat op dit moment in de Eerste Kamer ligt. Dit wetsvoorstel geeft de politie ruime bevoegdheden om geweld toe te passen. “Zorgen dat dit wetsvoorstel het gemakkelijker maakt voor politieagenten om eerder geweld te gebruiken, worden op dit moment door heel Nederland geuit”, aldus Buyatui. “Er zijn in de afgelopen weken op verschillende plekken in Nederland demonstraties gehouden om aandacht te vragen voor discriminatie en disproportioneel politiegeweld. We zijn van mening dat geweld alleen in het uiterste geval toegepast mag worden door de politie, mits proportioneel. Geweldsmisbruik en discriminatie is voor NIDA Almere onacceptabel. We vragen dan ook de burgemeester om deze boodschap richting de politie te adresseren”.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.