Vandaag vindt de 589ste Politieke Markt plaats op het stadhuis en online. De Politieke Markt begint om 19.00 uur en is voor bezoekers alleen online te volgen. Er kan live meegekeken worden.

Steekincidenten

In Almere blijkt er een toename te zijn van het aantal steekincidenten onder jongeren. Scholen geven zelfs aan dat geweld en intimidatie toeneemt. Politieke partijen in de raad, zoals de VVD en NIDA Almere willen dat er actie wordt ondernomen om iets te doen aan de jeugdcriminaliteit. Ook de PVV wil actie in de vorm van een wapeninzameling.

De VVD verzoekt de burgemeester in een motie om als tijdelijke maatregel scholen en overlastgevende plekken aan te wijzen als gebieden waar preventief gefouilleerd wordt, daadwerkelijk in deze gebieden preventief te gaan fouilleren en de gemeenteraad te informeren over de effecten van deze maatregel.

NIDA Almere wil dat scholen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om te werken met onderwijsprogramma’s als de Transformatieve School. “Dit soort programma’s kunnen positief bijdragen aan het creëren van een blijvend veilige omgeving voor Almeerse jongeren in het PO-, VO- en MBO-onderwijs”, aldus de partij.

Andere onderwerpen

Naast geweld onder jongeren worden er vanavond tijdens de politieke markt ook andere onderwerpen besproken. Het gaat onder andere over het concept Regionale Energie Strategie (RES). Het college vraagt de raad ook om in te stemmen met de voorgenomen Flevolandse inbreng voor het nationale programma RES. Ook de biomassacentrale is daarbij onderwerp van gesprek.

Verdere onderwerpen zijn onder andere ‘Geen extra windmolens en zonneparken‘, de ruimere openingstijden van recyclingsperrons en de Perspectiefnota 2021.

Lees ook eens:

NIDA Almere: ‘Ruim tuinafval op; college moet niet wegkijken’

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.