‘SP Almere: Stop nodeloze kaalslag’

Deel dit artikel

SP Almere pleit voor stoppen met de bomenkap in de stad. “De achtste stad van Nederland heeft pas sinds 3 jaar een bomenbeleid. Dat is er gekomen door actie vanuit de bevolking”, aldus de SP. “Onder andere met uitgebreid bewonersonderzoek is het “Almeerse Bomenkader” nu geëvalueerd. Behalve dat het bij veel Almeerders nog onbekend is, blijkt dat velen zich zorgen maken en hun onbegrip uiten over de bomenkap die men waarneemt”.

Bomenbeleid

Bij de evaluatie van het Almeerse bomenbeleid pleit de SP voor stoppen met de nodeloze bomenkap in de stad. “Een meerderheid van 71% blijkt voor ecologisch beheer en ondervindt geen hinder van bomen. Integendeel, men wil zelfs meer bomen in de stad”, schrijft de partij in een persbericht. “Daar staat een minderheid van 25% tegenover die wel zegt hinder te ondervinden. Maar hen gaat het om de boom direct bij huis of parkeerplaats. Maar ook zij willen in een groene stad wonen. Gevraagd waar hun hinder uit bestaat, noemt men kenmerken die inherent zijn aan bomen en die juist hun waarde bepalen: van schaduw en bladafval tot spinrag en vogelpoep”.

Groene stad

Het Bomenkader bevat volgens de SP uitstekende uitgangspunten die het belang van bomen voor de volksgezondheid, waterhuishouding, klimaatvoordelen, beleving en biodiversiteit in de groene stad Almere onderstrepen. Het ontbreekt alleen nog aan heldere, objectieve regels waarmee in de praktijk zorgvuldig afgewogen kan worden wanneer en waarom het belang van bomen soms moet wijken voor andere belangen en ze gekapt moeten worden.

Regels

“Die regels stelt de SP nu voor: Bomen in de openbare ruimte worden uitsluitend gekapt als ze door ziekte of ouderdom gevaar opleveren voor de omgeving, onaanvaardbare schade veroorzaken, als ze andere, duurzame bomen in hun ontwikkeling belemmeren of door hun slechte conditie en levensverwachting -maximaal 5 jaar- beter vervangen kunnen worden”. Ook moet het volgens de SP mogelijk blijven om bomen te kappen voor noodzakelijke infrastructuur- of bouwprojecten, mits er geen alternatief is. “Bij noodzakelijke kap moet altijd 1 op 1 herplant plaatsvinden. Heldere regels voorkomen onnodige onrust en willekeur en bevorderen tevens de bekendheid van het gemeentelijk bomenbeleid”, schrijft de partij.

Essentaksterfte

Over de aanpak van de Essentaksterfte juicht de SP het toe dat nu het landelijk protocol wordt toegepast. “Maar op grond van waarnemingen in de praktijk, ook van bewoners, heeft de partij sterke aanwijzingen dat Almere de Essen veel eerder en rigoureuzer kapt dan Utrecht en Lelystad en dan Wageningen (WUR) adviseert”, zo laat de partij weten.

Overgooi

“Treffend voorbeeld is Stamerbos in Overgooi, waar de bewoners via een second opinion van Wageningen hun Essen van de volkomen nodeloze kaalslag wisten te redden. Dezelfde soort minder gevoelige Essen zijn in andere wijken helaas veelvuldig gekapt”.

De SP vindt het ook onaanvaardbaar dat volgens het Collegevoorstel slechts licht aangetaste Essen moeten sneuvelen: “De SP pleit ervoor om eenvoudig het advies van de WUR te volgen bij de aanpak Essentaksterfte. Kap geen gezonde Essen en kap aangetaste Essen zo terughoudend mogelijk. Uitsluitend op plekken waar ze gevaar opleveren. Maar ook daar kan de veiligheid gewaarborgd worden door snoei van dode takken. Kap helpt de bestrijding van de Essentaksterfte niet, maar kapt wel de mogelijkheid af van natuurlijk herstel. Ook aangetaste Essen kunnen nog vele jaren overleven”, aldus de SP.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.