Politieke Markt: ‘Gecontroleerde afbouw van de Floriade’

Deel dit artikel

Vandaag vindt de 587ste Politieke Markt plaats op het stadhuis en online. De Politieke Markt begint om 19.00 uur en is voor bezoekers alleen online te volgen. Er kan live meegekeken worden.

Floriade

Respect!Almere, de PVV en de SP hebben een motie ingediend voor een gecontroleerde afbouw van de Floriade. De partijen spreken hun keuze uit om te kiezen voor een gecontroleerde afbouw. Vanavond wordt de motie besproken. Daarnaast is er het vervolg van de ‘Uitkomsten Verkenning Floriade’.

Lees ook eens:

Floriade: uitstel of het einde?

Jeugdwet

Vanavond wordt er digitaal gesproken over de Rapportage Jeugdwet van het tweede half jaar van 2019. “Het college legt aan de raad verantwoording af over de uitvoering van de Jeugdwet in het tweede half jaar van 2019. De raad kan zich op deze manier uitspreken over de vraag of hij hiermee tevreden is of dat de uitvoering om bijsturing vraagt”.

Goud in Almere

‘Goud in Almere’ is in het coalitieakkoord benoemd als één van de negen ‘doorbraak-dossiers’ die het college ‘opgave-gestuurd’ wil aanpakken. “Het uitgangspunt van Goud in Almere is dat ouderen waardig oud kunnen worden in Almere. De ambitie is om hierbij de kracht van de stad te benutten”, schrijft het college. De gemeenteraad wordt geïnformeerd en geconsulteerd door het college over de aanpak en voortgang van de opgave. Daarbij wordt de vraag aan de raad gesteld of de raad de netwerksamenwerking die is ingezet steunt of dat de raad liever ziet dat wordt teruggekeerd naar sturing vanuit de gemeente.

Andere onderwerpen

Tenslotte wordt er een motie van het CDA behandeld. Het gaat om de motie: ‘Afvalprobleem loopt de spuigaten uit!’. Er is een raadsvoorstel: ‘Weigering omgevingsvergunning intensieve melkgeitenhouderij Oosterwold’ en ‘Zienswijze conceptbegroting 2021 Tomingroep’.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.