De gemeente Almere heeft in 2019 in totaal 44 fouten gemaakt met de privacy. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Privacy 2019.

Fouten

De meest gemaakte fout is het sturen van gegevens naar de verkeerde ontvanger. Dat gebeurde negentien keer. Ook werden er per ongeluk zeven keer persoonsgegevens gepubliceerd.

Privacyverzoeken

“In 2019 is veel inzet nodig geweest voor het afhandelen van privacyverzoeken en inbreuken op persoonsgegevens”, aldus de gemeente. “Uit een korte rondvraag bij een aantal andere gemeenten van vergelijkbare omvang blijkt dat Almere over 2019 meer privacyverzoeken heeft ontvangen”.

Vervolgstappen

“Duidelijk is ook dat er nog vervolgstappen noodzakelijk zijn om te voldoen aan ons privacybeleid en daarmee de AVG te waarborgen. Deze richten zich met name op het integreren van gegevensbescherming binnen bestaande bedrijfsprocessen”, aldus de gemeente.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Comments are closed.