76

Politieke Markt: Huurverhoging, Goud in Almere en de begroting

Vandaag vindt de 585ste Politieke Markt plaats op het stadhuis en online. De Politieke Markt begint om 19.00 uur en is voor bezoekers alleen online te volgen. Er kan live meegekeken worden.

Goud in Almere

‘Goud in Almere’ is in het coalitieakkoord benoemd als één van de negen ‘doorbraak-dossiers’ die het college ‘opgave-gestuurd’ wil aanpakken. “Het uitgangspunt van Goud in Almere is dat ouderen waardig oud kunnen worden in Almere. De ambitie is om hierbij de kracht van de stad te benutten”, schrijft het college. De gemeenteraad wordt geïnformeerd en geconsulteerd door het college over de aanpak en voortgang van de opgave. Daarbij wordt de vraag aan de raad gesteld of de raad de netwerksamenwerking die is ingezet steunt of dat de raad liever ziet dat wordt teruggekeerd naar sturing vanuit de gemeente.

Huurverhoging

Veel huurders worden momenteel door hun woningverhuurders geïnformeerd over de jaarlijkse verhoging van de huurprijzen die op 1 juli plaats vindt. Veel mensen ondervinden echter op dit moment financiële problemen door de coronacrisis. De fracties NIDA Almere en de SP dienen daarom een drietal moties in om deze verhoging te voorkomen.

Lees ook eens:

Klachten over hardnekkige schimmel huurwoningen Almere Buiten

Klachten over hardnekkige schimmel huurwoningen Almere Buiten

Almere Centrum wordt vernieuwd

Het college heeft een nieuwe visie en programma voor Almere Centrum vastgesteld. Hiermee wordt voor de komende tien jaar richting gegeven aan het verbeteren van Almere Centrum. De raad wordt gevraagd een aantal kaders vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met het voornemen om binnenstadsmanagement in te voeren en het doen van een verkenning naar de financiering van aanpassingen aan infrastructuur en parkeren.

Raadszaal

In de Raadszaal worden vanavond voornamelijk onderwerpen behandeld over de begroting. Zo gaat het bijvoorbeeld over de conceptbegroting 2021 van de Tomingroep en de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 van de GGD Flevoland. Ook de Perspectiefnota 2021 en vaststelling Programmarekening 2019 komen aan bod.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant