Politieke Markt: Huurverhoging, Goud in Almere en de begroting

Deel dit artikel

Vandaag vindt de 585ste Politieke Markt plaats op het stadhuis en online. De Politieke Markt begint om 19.00 uur en is voor bezoekers alleen online te volgen. Er kan live meegekeken worden.

Goud in Almere

‘Goud in Almere’ is in het coalitieakkoord benoemd als één van de negen ‘doorbraak-dossiers’ die het college ‘opgave-gestuurd’ wil aanpakken. “Het uitgangspunt van Goud in Almere is dat ouderen waardig oud kunnen worden in Almere. De ambitie is om hierbij de kracht van de stad te benutten”, schrijft het college. De gemeenteraad wordt geïnformeerd en geconsulteerd door het college over de aanpak en voortgang van de opgave. Daarbij wordt de vraag aan de raad gesteld of de raad de netwerksamenwerking die is ingezet steunt of dat de raad liever ziet dat wordt teruggekeerd naar sturing vanuit de gemeente.

Huurverhoging

Veel huurders worden momenteel door hun woningverhuurders geïnformeerd over de jaarlijkse verhoging van de huurprijzen die op 1 juli plaats vindt. Veel mensen ondervinden echter op dit moment financiële problemen door de coronacrisis. De fracties NIDA Almere en de SP dienen daarom een drietal moties in om deze verhoging te voorkomen.

Lees ook eens:

Motie ingediend voor bevriezing van huren

SP Almere roept op om geen huurverhoging door te voeren

Almere Centrum wordt vernieuwd

Het college heeft een nieuwe visie en programma voor Almere Centrum vastgesteld. Hiermee wordt voor de komende tien jaar richting gegeven aan het verbeteren van Almere Centrum. De raad wordt gevraagd een aantal kaders vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met het voornemen om binnenstadsmanagement in te voeren en het doen van een verkenning naar de financiering van aanpassingen aan infrastructuur en parkeren.

Raadszaal

In de Raadszaal worden vanavond voornamelijk onderwerpen behandeld over de begroting. Zo gaat het bijvoorbeeld over de conceptbegroting 2021 van de Tomingroep en de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 van de GGD Flevoland. Ook de Perspectiefnota 2021 en vaststelling Programmarekening 2019 komen aan bod.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

2 Reacties op “Politieke Markt: Huurverhoging, Goud in Almere en de begroting”

 1. Ruudenjose

  Gelukkig roept nida en de SP moord en brand. Nida dat is toch die club van de islam?Ooh en de SP. Diezelfde SP heeft het verdrag van Marrakesh ondertekend. Dat betekent onbeperkte instroom van islamieten. Kom maar binnen want de SP verzorgt de uitkeringen. Ook heeft de SP de energietransitie getekend waardoor veel mensen hun energierekening bijna niet meer kunnen betalen. Kortom twee waardeloze partijen die tegen Nederland zijn.De enige partijen die het voor de Nederlanders op nemen zijn de PVV en het Fvd. De rest van de partijen zijn voor de islam en de asielparasieten.

 2. Mr. K. Plop.. B.d..

  Als je iets roept moet je eerst weten dat elke Nederlander.. zijn of haar oorsprong heeft..
  in het oosten.. hetzij als emigrant en/of vluchteling en toen nog in dierenvellen rondliep..
  zonder paspoort.. iemand met een ”dubbel” paspoort kan je dus onmogelijk vertrouwen,
  omdat dit in feite zegt.. dat je geen vertrouwen hebt.. in het land waar je woont en leeft..
  en die bij een verschil van mening de keuze moet maken.. neem ik de benen.. of blijf ik..
  dus zoek eerst maar eens uit.. hoeveel Medelanders er zijn.. en met zo’n ”dubbel” pasje.

  En ja.. de SP bouwt en verhuurt geen huizen.. heeft geen fabrieken.. en ook geen werk..
  doet geen enkele investering.. maar wil daarover wel mee beslissen als een kip zonder.

  En als je iets en tegen Islam hebt.. dan moet dit ook gelden voor (elk) geloof in dit land,
  dus en zodra een ambtenaar het uniform draagt, is deze verplicht om dat thuis te laten,
  zo was het en nog niet zolang geleden onmogelijk.. om als communist.. dat te worden,
  maar u mag het en van mij proberen.. je word thuis netjes opgevoed.. en in een geloof,
  stapt bij je baas binnen.. en zou dan moeten vergeten.. waarin je groot gebracht bent?

  Dus die twee afvallige VVDers.. zouden er beter aan doen.. om weer te gaan geloven..

Reageren is niet meer mogelijk.