62

Bewoners melden verkeersoverlast in Nobelhorst

In de nieuwe wijk Nobelhorst wordt melding gemaakt van scheurende automobilisten. Voornamelijk in de Frits Zernikestraat zou de overlast groot zijn.

Metingen

Toch meldt de gemeente dat het meevalt met het aantal hardrijders. Er zijn snelheidsmetingen verricht: “We meten op verschillende plekken in Nobelhorst regelmatig de snelheid en daaruit blijkt dat er gemiddeld onder de toegestane snelheid van maximaal 30 km per uur wordt gereden”, zo schrijft de gemeente Almere. “Daarnaast blijkt uit gegevens van bijvoorbeeld navigatiesystemen en -apps dat er specifiek op de Frits Zernikestraat gemiddeld 27 km per uur is gereden in de maand april. Uiteraard zitten daar uitschieters tussen, maar deze meting laat zien dat men zich gemiddeld aan de toegestane maximale snelheid houdt. De straat anders inrichten om het verkeer af te remmen in niet nodig. We verwachten dat dat er minder uitschieters zijn wanneer de straten definitief worden ingericht tot woonstraten”.

Er zijn ook meldingen over de snelheid op de kruising Curielaan-Lorentzweg. Dit kruispunt wordt aangepakt als de Curielaan wordt ingericht. Volgens planning gebeurt dit 2021.

Sluipverkeer

Wel is er overlast door sluipverkeer. “Deze zomer is de busbaan klaar en dan wordt de weg naar de Sallandsekant afgesloten”, aldus de gemeente. “Daarmee stopt naar verwachting ook het sluipverkeer. Als de klachten blijven na opening van de busbaan, dan bekijken we of er andere maatregelen nodig zijn”.

Bouwverkeer

En dan is er nog de overlast door het vele bouwverkeer: “Uiteindelijk wordt de Lorentzweg ingericht als woonstraat. De verkeerstroom gaat dan via de Fermistraat”.

Parkeeroverlast

Ook zal er nog wat worden gedaan aan parkeeroverlast. Dit geldt voor de gehele stad. De gemeente kijkt naar een nieuw parkeerbeleid voor woonwijken in heel Almere. “Wij waarderen dat sommige buurtbewoners deze signalen met ons delen. Zo werken wij samen aan een mooie en vellige omgeving in een gebied dat nog volop in ontwikkeling is”, aldus de gemeente Almere.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant