50

Steeds meer snoeiafval op straathoeken

Veel Almeerse straten hebben te kampen met hoge bergen snoeiafval. De gemeente heeft de blad- en snoeikorven nog niet geplaatst. Daardoor hoopt het afval zich op.

Te weinig personeel

De blad- en snoeikorven worden voorlopig niet geplaatst. Er zijn niet voldoende medewerkers die de korven kunnen plaatsen. Dat meldde de gemeente Almere eerder.

“Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn veel mensen in en rond hun huis en in de tuin aan de slag. Dit levert veel meer afval op dan normaal”, schrijft de gemeente. “De afdeling Stadsreiniging krijgt mede hierdoor 25% meer huishoudelijk afval aangeboden en ongeveer 20% meer grofvuil. Daarnaast krijgen we 2,5 keer zoveel meldingen van afvaldumping. Om dit te verwerken is alle capaciteit van de afdeling nodig. Daarom zijn er op dit moment niet genoeg medewerkers en materieel beschikbaar om de bladkorven te kunnen legen”.

GFT-bak

De gemeente verzoekt inwoners om afval in de gft-bak te deponeren: ” Kleine volumes blad- en snoeiafval kunnen inwoners via het gft-deel van de afvalbak afvoeren. Past het niet in één keer in de afvalbak dan kunnen inwoners dit bewaren in een hoekje van de tuin en verdelen over de inzameldagen. Of, indien mogelijk, gebruik maken van de container van de buren. Indien inwoners grote volumes blad- of snoeiafval hebben kan dit weggebracht worden naar een recycleperron”.

Cameratoezicht

NIDA Almere wilde weten of cameratoezicht een oplossing is om het illegaal dumpen te voorkomen. “Wij begrijpen en delen uw weerstand tegen afvaldumpingen en zijn met u van mening dat daartegen moet worden opgetreden”, zo antwoord het college op de vraag van NIDA Almere. “Aan de inzet van cameratoezicht in de openbare ruimte zijn echter strenge juridische voorwaarden verbonden. Cameratoezicht kan uitsluitend worden ingezet wanneer sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde. Het dumpen van afval wordt niet gezien als een dermate ernstige inbreuk op de openbare orde dat dit de inzet van cameratoezicht rechtvaardigt”.

NIDA Almere

Eerder stelde NIDA Almere vragen over Stadsreiniging. Inmiddels heeft de gemeente de vragen beantwoord. NIDA Almere werkt nu aan een agendavoorstel voor een bespreking in de gemeenteraad Almere. “Als het college de urgentie van de situatie niet inziet, dan is de raad aan zet”, zo meldt raadslid Buyatui.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant