52

SP stelt vragen over tijdelijk gedogen niet naleven regels omgevingsrecht

De SP in Almere heeft schriftelijke vragen gesteld over het tijdelijk gedogen van overtredingen. Dat doet de partij naar aanleiding van berichtgeving door 1Almere. Vanwege het coronavirus zal de gemeente Almere niet streng controleren op regels rond milieu, bouwen en bestemmingsplannen. Dat meldde de gemeente Almere eerder in de perspublicatie over de collegebesluiten.

Vragen

De partij wil weten op welke regels niet gehandhaafd zal worden in de komende tijd. De SP ziet graag een overzicht in de vorm van een lijst. “Verder willen wij graag weten of er ook niet of minder gehandhaafd zal worden op regels die het milieu en onze leefomgeving beschermen, zoals uitstoot van schadelijke stoffen bij bedrijven en illegale verwijdering van asbest en de verplichting tot asbestinventarisatie voor het geven van een vergunning wanneer er meer dan 10m3 bouw en sloopafval vrijkomt of asbesthoudend afval bij renovatie of sloop”, aldus de SP Almere.

Statement

De partij heeft ook een statement gestuurd aan het college: “Wij willen bij deze melden dat de SP fractie uiteraard ook de Almeerse ondernemer wil steunen, maar dat wij willen benadrukken dat de wet nog steeds de wet is, ook in tijden van crisis, en dat de volksgezondheid en het milieu absoluut niet mogen leiden onder een versoepeling van het handhavingsregime”.

Gedoogverzoek

De gemeente gaf eerder aan dat het om een tijdelijke situatie gaat. “Het coronavirus en de maatregelen die in het belang van de volksgezondheid worden genomen, hebben gevolgen voor de meeste ondernemers, ook in Almere. Om de economische en maatschappelijke gevolgen voor bedrijven enigszins te beperken heeft het college besloten om tijdelijk bepaalde overtredingen te gedogen”, zo laat het college weten.

“Bedrijven en instellingen die door de corona-maatregelen tijdelijk niet aan bepaalde regelgeving uit het omgevingsdomein zoals milieu, bouwen en bestemmingsplannen kunnen voldoen, kunnen een gedoogverzoek indienen bij de gemeente. Schriftelijke gedoogverzoeken kunnen worden ingediend bij de Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving”.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant