60

Gemeente gedoogt tijdelijk niet naleven regels omgevingsrecht

Vanwege het coronavirus zal de gemeente Almere niet streng controleren op regels rond milieu, bouwen en bestemmingsplannen. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders.

Tijdelijk

De gemeente geeft aan dat het om een tijdelijke situatie gaat. “Het coronavirus en de maatregelen die in het belang van de volksgezondheid worden genomen, hebben gevolgen voor de meeste ondernemers, ook in Almere. Om de economische en maatschappelijke gevolgen voor bedrijven enigszins te beperken heeft het college besloten om tijdelijk bepaalde overtredingen te gedogen”, zo laat het college weten.

Gedoogverzoek

Bij gedogen wordt niet tot handhaving overgegaan bij geconstateerde regelovertreding. Bedrijven en instellingen die door de coronamaatregelen tijdelijk niet aan bepaalde regelgeving uit het omgevingsdomein zoals milieu, bouwen en bestemmingsplannen kunnen voldoen, kunnen een gedoogverzoek indienen bij de gemeente. Schriftelijke gedoogverzoeken kunnen worden ingediend bij de Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving”.

Foto

Snelweg A6 – Door: Nulzesendertig

Artikel gepubliceerd door: 1Almere

Dit vind je misschien ook interessant