57

Cameratoezicht als oplossing om illegale afvaldumpingen tegen te gaan

Moet er cameratoezicht komen op straat om de illegale dumpingen van afval in de stad tegen te gaan? Als het aan NIDA Almere ligt wel. De partij wil van het college weten of cameratoezicht een optie is.

Toename illegale dumping

NIDA Almere merkt op dat het aantal illegale dumpingen van afval de afgelopen acht weken enorm is toegenomen. “Als het college de overtuiging heeft dat het huidige beleid inzake het bestrijden van afvaldumpingen niet effectief genoeg is, stelt NIDA Almere voor om over te gaan tot het inzetten van (mobiele) cameratoezicht”, zegt raadslid Hassan Buyatui.

Ook verwijst NIDA naar de aangenomen motie van 11 november 2019 van de voorloper van NIDA Almere, fractie Buyatui. “Het college werd gevraagd naast handhaven, bij wijze van experiment te onderzoeken of samenwerken met buurtpreventieteams, ambassadeurs voor OID’s en het aanstellen van afvalbeheerders kan bijdragen aan minder afvaldumpingen, minder bij-plaatsingen en een schoner Almere. Het college zou de raad binnen een half jaar informeren”, aldus Buyatui.

Ploegendienst

Daarnaast wil de partij van het college weten of het instellen van ploegendiensten bij Stadsreiniging een optie is: “Deelt het college het oordeel van NIDA dat werken in ploegendienst ook een alternatief is voor stadsreiniging om te kunnen voldoen aan de verplichting van het ophalen van afval? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft het college nodig om stadsreiniging over te laten stappen op ploegendiensten?”.

Schriftelijke vragen

NIDA Almere heeft schriftelijke vragen gesteld. Het college zal later antwoord geven op de schriftelijke vragen.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant