64

”Een laptop is geen luxe, maar noodzaak”

Het voortgezet onderwijs heeft nog altijd te maken met de strenge coronamaatregelen. De leerlingen en leraren werken thuis. Helaas beschikt niet iedereen over een laptop, computer of goed internet. Hassan Buyatui van NIDA Almere waarschuwde daar eerder voor. Deze week heeft het raadslid schriftelijke vragen gesteld. Nog altijd zijn er leerlingen die thuis niet de juiste middelen hebben. Daardoor lopen de leerlingen een leerachterstand op.

Digitaal

“Er is NIDA Almere al vanaf dag één ter ore gekomen dat er leerlingen thuis zitten die geen eigen laptop hebben”, schrijft Buyatui. “Sindsdien is NIDA nauw in contact met het college om tot oplossingen te komen. Gebleken is dat de aandacht van schoolbesturen de eerste week erop gericht was om het materiaal digitaal beschikbaar. In de tweede week hebben de scholen geïnventariseerd waar de knelpunten zijn qua mogelijkheden om het onderwijs op afstand vorm te geven”.

Ondertussen zijn de scholen door de gemeente geholpen aan verklaringen om in aanmerking te komen voor extra steun die door de Rijksoverheid was aangekondigd: extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen. Het zou in het totaal om ongeveer 453 extra laptops gaan. Toch blijkt daar iets fout te zijn gegaan.

Fouten

“Op 16 april meldde de gemeente dat de inventarisatie die in de week van 23 maart is gedaan, niet helemaal goed is gegaan. Er is ook gemeld – in tegenstelling tot een week daarvoor – dat er wel degelijk schoolgaande kinderen en jongeren zijn die onbereikbaar zijn voor school”, schrijft fractielid Buyatui. “NIDA Almere is enorm geschrokken van deze mededelingen en wil dat het college er alles aan doet om de voorkomen dat kwetsbare kinderen extra onderwijsachterstand oplopen”.

“Waarom is het niet alle scholen gelukt iedereen te bereiken? Wat ging er niet goed bij de inventarisatie? Kunt u aangeven hoe de opgelopen achterstanden worden ingelopen bij de schoolgaande kinderen en jongeren? En deelt het college het oordeel van NIDA dat zelfs als scholen straks weer open gaan, dat alle Almeerse schoolgaande kinderen en jongeren permanent over een eigen laptop of IPad moeten beschikken?”. Het is een selectie uit de schriftelijke vragen van NIDA.

Tweedeling

Naast een leerachterstand, ontstaat er volgens NIDA Almere ook een tweedeling in het Almeerse onderwijs. De partij vraagt daarom om extra aandacht voor kinderen van (minima)gezinnen die niet over de juiste middelen beschikken om onderwijs op afstand te kunnen volgen.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant