80

Inspectie positief over Montessori Lyceum Flevoland

“Op het Montessori Lyceum Flevoland (MLF) is de leerling goed in beeld en krijgt hij ondersteuning waar nodig. Hier wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. Reflectie zit in het DNA van de school”, concludeert de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie bezocht de havo-afdeling van het MLF.

In orde

Het taalbeleid en de leskwaliteit werden beoordeeld evenals de examenresultaten, die boven de landelijke norm liggen. De inspectie geeft aan dat er een goede sfeer is op de school en dat de veiligheid dik in orde is. Het team van MLF is trots op het mooie inspectierapport, maar geeft ook de credits aan de leerlingen die zulke prachtige resultaten wisten te behalen.

Sterke punten

Structuur, planmatig werken, reflectie en evaluatie zijn sterke punten die naar voren komen in het inspectierapport. Ook prijst de inspectie een hardwerkend team van schoolleiders en docenten. “De organisatiestructuur biedt het team goede begeleiding, sturing en ondersteuning. En dat leidt tot aantoonbaar resultaat; een goed doordacht, didactisch plan”, aldus de inspectie.

Aandacht

De schoolleiding van het MLF hecht veel waarde aan onderwijsontwikkeling en verbetering. De mooie score voor het taalbeleid is het resultaat van het vlot inspelen op de leerbehoeften van iedere leerling. Leesvaardigheid wordt zowel binnen als buiten de lessen actief gestimuleerd. Docenten werken hierin goed samen zodat leerlingen een ruime woordenschat opbouwen. “Onderwijskwaliteit is continu top-of-mind in de open schoolcultuur van het MLF. Het team overlegt veel, leert van elkaar en is bewust van wat structuur en reflectie met hun werk doet”, aldus het inspectierapport.

Nieuwbouw

De Almeerse Scholen Groep (ASG) en het MLF werken aan de ontwikkeling van een Montessori Campus waar tevens ruimte is voor kinderopvang en een basisschool. Rector Benno Breeuwer is trots op de plannen voor de Montessori Campus, waar zijn team enthousiast aan werkt: “Dit wordt een plek waar jongeren zich een langere tijd kunnen ontwikkelen en steeds weer soepel door kunnen stromen naar een volgende fase, zonder een harde overgang. Ieder kind kan zich op zijn eigen manier en tempo ontwikkelen.”

De oplevering van de nieuwbouw van de Montessori Campus is gepland eind 2022.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant