53

Woningcorporaties verschuiven focus naar nieuwbouw en duurzaamheid

De vraag naar sociale huurwoningen stijgt in de stad. Zo blijkt uit het woningbehoefteonderzoek van de gemeente. Daarom komen woningcorporaties, de huurdersorganisatie 3HO en de gemeente Almere met nieuwe afspraken. Bedoeling is dat de focus wordt verschoven naar nieuwbouw en duurzaamheid. Als de gemeenteraad de nieuwe woonvisie heeft vastgesteld, maken partijen verdere afspraken over het aantal nieuwe woningen.

Laag inkomen

“We gaan samen werken aan het uitvoeren van een programma”, vertelt wethouder Julius Lindenbergh van wonen. “Mensen met een laag inkomen krijgen zo meer kans om een woning te vinden. We zoeken locaties, maken plannen en houden de planning goed in de gaten”.

Afspraken

Huurdersorganisatie 3HO, de gemeente Almere en de woningcorporaties de Alliantie, GoedeStede en Ymere hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Het gaat om afspraken over de periode 2020-2024. Deze afspraken worden elk jaar via een werkagenda concreter gemaakt. Net als vorige jaren ligt de focus op nieuwe en duurzame woningen voor mensen die zijn aangewezen op een betaalbare huurwoning.

Woningnood

Voorzitter Hans Koelman van de gezamenlijke huurdersorganisaties 3HO ziet ook dat de woningnood enorm groot is. “Er zijn heel veel mensen op zoek naar een huis. Ze moeten lang wachten op een betaalbare huurwoning in Almere. Ook moeten we ouderen proberen over te halen om te verhuizen naar een meer geschikte woning. En het liefst in hun eigen vertrouwde buurt. Die woningen moeten er dan wel zijn”, zegt Koelman. Voor huurdersorganisatie 3HO is het ook belangrijk dat de gemeente de woonvisie snel uitwerkt in een stedelijk woningbouwprogramma.

Kwetsbare mensen

De Almeerse corporaties zien nog een onderwerp dat veel aandacht nodig heeft: het huisvesten van kwetsbare mensen. De corporaties maken zich hard voor voldoende en goede woningen voor deze groep. Ook maken ze met de gemeente en zorginstellingen afspraken over passende zorg en begeleiding voor huurders die dat nodig hebben. Kim Ronner, regiomanager bij Ymere bevestigt dat met deze afspraken kwetsbare bewoners goed moeten kunnen landen in hun nieuwe omgeving. Daarbij hebben de corporaties ook oog voor de leefbaarheid in de buurten.

Foto

Zandpoort. De bouw van woningen. Foto door: Nulzesendertig.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant