”Coronacrisis toont zwakte van dit economisch systeem”

Deel dit artikel

Jerney Wijnand, secretaris bij de SP in Almere, heeft een brief ingezonden met haar kijk op het economisch systeem vandaag de dag. Deze tijd van crisis laat iedereen even stilstaan bij de tijd waarin we leven. Het is een tijd waarin we ook lessen kunnen trekken voor de toekomst. Bekijk hieronder het opiniestuk van Jerney Wijnand.

Opiniestuk: ”Coronacrisis toont zwakte van dit economisch systeem”

”Op dit moment zitten we in een crisis van ongekende omvang door de uitbraak van het coronavirus. Iedereen ondervindt de gevolgen ervan. Jong en oud, gezond en ziek, werkgevers en werknemers. We leven allemaal met elkaar mee. Ook de overheid en onze eigen gemeente. Echter laat de huidige situatie juist zien hoe zwak ons economisch systeem is en wie bij economische neergang als eerste de dupe zijn. Daar moeten we nu iets aan doen en lering uit trekken.

Kwetsbaar

Enkele maanden geleden werd nog duidelijk dat er in Almere bezuinigd zou gaan worden op het welzijnsbudget.

De coronacrisis toont ons steeds meer hoe belangrijk en kwetsbaar sommige beroepen en contracten zijn. Er wordt momenteel een groot beroep gedaan op de mensen die het fundament vormen van onze samenleving zoals de schoonmakers, vakkenvullers, kinderopvangers, en buschauffeurs. En wat dacht u van de zorgverleners van het Flevoziekenhuis die nu allemaal corona-patiënten moeten opvangen en behandelen, maar nog in november moesten staken voor een betere cao met een fatsoenlijk loon en vermindering van de werkdruk. Of de leraren die hun ongelofelijke best doen om leerlingen van online onderwijs te voorzien, maar in november en januari eveneens genoodzaakt waren te staken voor betere arbeidsomstandigheden. Enkele maanden geleden werd nog duidelijk dat er in Almere bezuinigd zou gaan worden op het welzijnsbudget. Onder andere De Schoor, wat welzijnswerk doet in onze buurten en wijken, moest hierdoor flink incasseren. Werk wat nu ontzettend hard nodig is om in kaart te krijgen welke mensen extra kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. Door de crisis, krijgen zij volop waardering. Iets wat echter vanzelfsprekend moet zijn en waar voor een cruciaal beroep ook een gepaster salaris bij hoort.

Contracten

Maar laten we de vele werkers niet vergeten. Zij verdienen meer aandacht.

Ook treft deze crisis onze ondernemers. Denk aan al onze horeca- en winkeleigenaren die al moeite hadden om hun hoge huur te kunnen betalen en nu amper of helemaal geen inkomsten hebben. Met name de lokale middenstanders die het vooral moeten hebben van fysieke klandizie, worden zwaar getroffen. Zoals de kappers, nagelstylisten en schoonheidssalons die Almere kent.

Maar laten we de vele werkers niet vergeten. Vooral seizoenswerkers, oproepkrachten, mensen met een nulurencontract of zij die nog in hun proeftijd zitten, worden vaak als eerste aan de kant gezet. Dit betreft ook de vele jongeren die het moeilijk vinden om een vast contract te krijgen of zij die met hun bijbaan proberen hun studieschuld te verlagen. Zij verdienen meer aandacht. Zij lopen door gebrek aan inkomsten extra risico om hun rekeningen niet te kunnen betalen en afgesloten te raken van gas, water en elektra. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Meer zekerheid bieden

Daarom moet er onder andere stevig geïnvesteerd worden in de publieke sector

Uiteindelijk tonen tijden als deze waar we staan als samenleving. We moeten mensen die zo cruciaal zijn voor onze samenleving op een voetstuk plaatsen en mensen die slachtoffer zijn van dit zwakke economische systeem meer zekerheid bieden. Daarom moet er onder andere stevig geïnvesteerd worden in de publieke sector en moeten werknemers sneller in aanmerking komen voor een vast contract. Nu is de tijd voor verandering. Niet alleen voor het heden, maar ook voor de toekomst.”

Jerney Wijnand
Organisatiesecretaris SP Almere

**Ingezonden artikel**

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.