48

Gemeente kijkt naar lokale steunmaatregelen cultuursector

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de culturele sector in heel Nederland en ook in Almere. Nu de maatregelen voor grootschalige bijeenkomsten verlengd zijn tot 1 juni wordt de impact groter, en het vinden van nieuwe data ingewikkelder. De gemeente Almere wil daarom lokale steunmaatregelen voor de cultuursector.

Impact

“Hoe lang de crisis duurt en wat de werkelijke impact voor de Almeerse cultuursector zal zijn, kunnen we nu nog niet overzien. Duidelijk is in ieder geval dat de sector hulp nodig heeft”, aldus de gemeente. “Inmiddels wordt er in heel Nederland door brancheverenigingen en sectorinstituten, het Rijk en de gemeenten en provincies geïnventariseerd hoe groot de gevolgen van deze crisis zullen zijn. Hoe scherper we de gevolgen in beeld hebben, hoe beter we hierop kunnen reageren met gepaste maatregelen”.

Samen met Cultuurfonds Almere inventariseert ook gemeente Almere de gevolgen voor de Almeerse cultuursector. Instellingen, makers en anderen kunnen via het mailadres van het Cultuurfonds Almere mailen of bij het team cultuur van de gemeente Almere aangeven waar zij tegenaan lopen”.

De lange termijn

“Vanuit Almere, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de cultuurregio Flevoland zijn we nauw betrokken bij het overleg over de maatregelen die op de korte, middellange en lange termijn genomen moeten worden”, meldt de gemeente Almere. Het Rijk en ook de provincie, rijksfondsen en grote private fondsen hebben inmiddels coulancemaatregelen aangekondigd. “Vanzelfsprekend sluiten wij hier in Almere op aan. Deze maatregelen gelden voor alle culturele organisaties en makers die subsidie ontvangen van de gemeente en/of Cultuurfonds Almere”.

subsidievaststelling

De gemeente kan zich voorstellen dat culturele instellingen als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 niet kunnen voldoen aan de aan subsidie verbonden prestatie-eisen. Dit zal geen consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie. Bij vaststelling wordt subsidie niet teruggevorderd als prestatie-eisen niet worden gehaald als gevolg van maatregelen rond COVID-19.

“Culturele instellingen die door de maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, kunnen wij op dit moment tegemoetkomen door indien gewenst het verleende voorschot van de subsidie op korte termijn aan te vullen tot 100%”, aldus de gemeente.

Deadline

De deadline voor aanmelding wordt verschoven: “We verschuiven de deadline voor het indienen van de jaarverantwoording naar 1 juni 2020. Indien dit ook dit niet haalbaar blijkt verzoeken we culturele instellingen om contact op te nemen met de afdeling cultuur”.

Op de websites van de gemeente Almere en het Cultuurfonds Almere staat een overzicht van de algemene maatregelen die het kabinet genomen heeft voor ZZP-ers en het MKB en hoe daar gebruik van gemaakt kan worden in Almere en Flevoland.

Coronacrisis

Er is geen enkele cultuurpartner die niet getroffen is; van de theaters tot de zzp-er die kunstlessen geeft op school; alle podia en bibliotheekvestigingen zijn gesloten, de kaartverkoop ligt stil en nieuwe programmering kan niet voorbereid worden. Festivals en evenementen moeten op zoek naar nieuwe data en ook voorstellingen van Almeerse gezelschappen moeten worden uitgesteld.

Lees ook eens:

Stichting AAP schrapt rondleidingen vanwege coronavirus

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant