86

Noodverordening van kracht in Almere, maar wat betekent dat?

In de rubriek ‘Dat Wist ik Niet’ vandaag meer over de noodverordening die op vrijdag is ingegaan. De voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle evenementen met meer dan 100 personen in de regio in de periode van 13 maart tot en met 31 maart 2020 af te gelasten. Dit in verband met de uitbraak van het coronavirus. Er is opgeschaald naar GRIP 4. Wat houdt dat in?

Maatregelen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) is de naam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten worden. Omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding.

Afgelopen week is er opgeschaald van GRIP 3 naar 4. GRIP 3 is de bedreiging van het welzijn van de bevolking binnen één gemeente. GRIP 4 betekent een gemeentegrensoverschrijdende dreiging van uitbreiding en/of mogelijk schaarste aan primaire levensbehoeften of andere zaken. Overigens betekent, net als bij GRIP 3, deze opschaling niet dat er (al) sprake is van een ramp. Ook bij een dreigend incident, zoals een overstroming, kan GRIP 4 afgekondigd worden. Het is ook niet zo dat een ongeval op een gemeentegrens direct GRIP 4 betekent; het effectgebied van een ongeval betreft vaak alleen de ongevalslocatie, dus er is meestal geen noodzaak voor bijvoorbeeld een Gemeentelijk Beleidsteam. Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij het ongeval kan dit wel opschaling betekenen.

Bron

Wikipedia (CC BY-SA 3.0).

Video

Burgemeester Franc Weerwind ligt de maatregelen toe in een korte video.

De gemeente houdt Almeerders op de hoogte via een speciale pagina.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant