66

Partijen starten met aanpak asbestdaken

Diverse partijen hebben hun handtekening gezet voor de volgende stap naar een asbestdakenvrij Nederland. Minister Stientje van Veldhoven ondertekende samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal, het Expertise Centrum Asbest & Vezels en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken.

Almere

Wethouder Jan Hoek was namens Almere van de partij dankzij een motie van SP, PVV, D66, GL en de Partij voor de Dieren die het college opdroeg om deel te nemen aan dit samenwerkingsverband.

Gezondheid

Asbest is schadelijk voor de gezondheid en leidt jaarlijks tot 1300 dodelijke slachtoffers. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen, blijft voor al deze partijen onverminderd relevant. “Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf”, aldus minister Van Veldhoven. “Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. Ik ben blij dat we vandaag hiervoor met al deze betrokken partijen een volgende stap zetten. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen”.

Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht. Asbest is sinds 1994 verboden en mag niet meer gebruikt worden in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als  bouwmateriaal o.a. in daken. De gezondheidsschade van asbest is groot en blootstelling veroorzaakt onder meer longkanker en longvlieskanker.

Fonds

Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. De Rijksoverheid zal 12 miljoen euro bijdragen aan het fonds. Het verwijderen van een asbestdak kan zeker vanuit het perspectief van de eigenaar gedoe zijn. Bijvoorbeeld wanneer eigenaren hiervoor geen lening bij een bank kunnen krijgen omdat ze onvoldoende draagkrachtig zijn. Dit fonds biedt hier uitkomst voor. Leningen kunnen worden verstrekt; de overheid staat garant. Op deze manier wordt vrijwel iedere dakeigenaar die zijn asbestdak wil verwijderen, in staat gesteld een lening af te sluiten. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen. Daarnaast is het de bedoeling dat ook voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak, veelal boeren, een fonds wordt opgericht. Op dit moment wordt nog uitgezocht of dit juridisch gezien kan, of dat er sprake is van staatssteun.

Samenwerken

Naast het oprichten van het fonds wordt samengewerkt aan meer en gerichte communicatie om dakeigenaren bewust te maken van het feit dat het beter is hun asbestdak te verwijderen. Gemeenten worden geholpen met de uitwisseling van best practices. Monitoring zorgt voor een goed beeld van de opgave en helpt bij een doelgroepgerichte aanpak. Ook wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering, waar dit veilig en verantwoord kan. Hierdoor kunnen kosten mogelijk worden verlaagd.

Partijen

De Samenwerkingsverklaring is ondertekend door de provincies Utrecht, Drenthe, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel en de gemeenten Almere, Lelystad, Hof van Twente, Nieuwegein, Assen en Borger-Odoorn. Ook de bouw- en asbestverwijderingsbranche Veras, VVTB, Bouwend Nederland, SGS Search, RPS, Expertise Centrum Asbest & Vezels, Stichting European Asbestos Forum en consumentenorganisatie Milieu Centraal hebben vandaag hun handtekening gezet, net als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naast deze koplopers die nu met elkaar aan de slag gaan, zijn andere partijen welkom om aan te sluiten, ook in de toekomst. Er hebben zich ondertussen een groot aantal partijen (voornamelijk gemeenten) gemeld die op korte termijn zullen aansluiten bij het samenwerkingsverband.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant