52

Bezorgdheid in gemeenteraad over uitvoering nieuwe inburgeringswet

Per 1 januari 2021 worden gemeenten verantwoordelijk voor de Wet inburgering. Bedoeling van de wet is dat inburgeraars goede begeleiding krijgen zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. Gemeente Almere is net als de vier grote gemeenten bezorgd over de uitvoering van de nieuwe Wet. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in reactie op schriftelijke vragen van NIDA Almere.

Financiële gevolgen

Het college gaat de financiële gevolgen voor Almere betrekken bij de programmabegroting 2021: “Wij zullen bij het aanbieden van het beleidskader Inburgering 2021 ook de financiële gevolgen voor Almere in beeld brengen”, zo laat het college weten. “De financiële gevolgen worden betrokken bij de programmabegroting in het najaar. Zo lang er onduidelijkheid is over de exacte taken, de kosten en de financiering nemen wij hiervoor een risico op in het weerstandsvermogen. Deze wordt bij de Jaarrekening 2019 opgevoerd”.

NIDA

Eerder stelde NIDA Almere schriftelijke vragen over de nieuwe aanpak van de wet. “De brandbrief van de G4 gemeente gaf ons aanleiding om schriftelijke vragen te stellen”, zegt NIDA-raadslid Hassan Buyatui. “We wilden weten of het college al dan niet voldoende ruimte en financiële middelen ziet om de uitvoering van deze nieuwe inburgeringswet tot een succes te brengen in Almere. In haar beantwoording bevestigt het college dat gemeenten alleen verantwoordelijkheid voor de nieuwe wet kunnen nemen, als er voldoende dekking aanwezig is vanuit het Rijk. Maar die is er niet op dit moment. Dat vinden we zorgelijk”.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant