61

Politieke Markt: Almere, een vuurwerk vrije stad?

Vandaag vindt de 579ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Vuurwerkvrij

Vuurwerk is al enige jaren onderwerp van maatschappelijk debat, ook in de Almeerse raad. Voorstanders wijzen op de traditie van het zelf kunnen afsteken, tegenstanders op de overlast en risico’s voor mens, dier en milieu. Na de afgelopen jaarwisseling is landelijk sprake van een kentering in de discussie waarbij meer draagvlak ontstaat voor een (vorm van een) vuurwerkverbod. GroenLinks, de SP, Partij voor de Dieren en NIDA willen die discussie kracht bijzetten via een tweetal moties. Daarnaast heeft het college een agendavoorstel ingediend waarin de raad wordt

Draagvlakmeting

NIDA Almere wil een draagvlakmeting organiseren onder de Almeerse bevolking voor een vuurwerkvrije stad. “De meeste Nederlanders staan (zeer) negatief tegenover het afsteken van vuurwerk”, zo zegt NIDA-raadslid Hassan Buyatui. “Desondanks kondigde het huidige kabinet een gedeeltelijk vuurwerkverbod aan. NIDA is voorstander van een vuurwerkvrij Almere met een professionele vuurwerkshow rond nieuwjaarsnacht. We zijn daarom benieuwd naar de meningen van de Almeerse bevolking. Vandaar de oproep aan het college van burgemeester en wethouders om een draagvlakmeting te organiseren voor een vuurwerkvrije stad. Het laatste woord is aan onze inwoners”.

Schade en milieu

Voor SP Almere is de maat vol wat betreft consumentenvuurwerk. “Zeker nu blijkt dat de schade weer 10.000 hoger was in Almere”, zo laat de partij weten. “Wij zijn van mening dat het met alle kennis van nu ontoelaatbaar is om de verkoop vanvuurwerken de buitenproportionele hinder, zoals schade aan materieel, milieuverontreiniging (zwerfafval, luchtvervuiling en vervuiling van bodem en water door neerdalende zware metalen), dierenleed, letsel en geweld tegen de hulpdiensten, nog langer te tolereren. In plaats van de huidige chaotische situatie met mensen die overal in de stad zelfvuurwerkafsteken stellen wij voor op één of meerdere centrale plekken een professionele show te organiseren. Bij voorkeur een laser- of droneshow”.

GroenLinks en de PvdD dienen de motie mee in. De moties worden vanaf 20.00 uur besproken in Zaal Stad op het stadhuis.

Andere onderwerpen

Vanavond wordt er over meer onderwerpen gesproken. In de andere zalen gaat het onder andere over het zonneveld langs de A6, de Floriade, luchthaven Lelystad en het Leger des Heils. Ook het project Waterstate komt voorbij.

Lees ook eens:

NIDA Almere wil afspraken over seniorenwoningen

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant