56

Geen bezuiniging op wijkteams

Na vier weken heeft de gemeenteraad afgelopen week een besluit genomen rondom de bezuiniging op wijkteams in de stad. De raad heeft de bezuiniging op het budget van de wijkteams teruggedraaid. De partners van de wijkteams bekijken samen hoe zij het geld het beste kunnen besteden om de bemensing in teams op peil te houden of te brengen.

Afspraken

“De komende periode bereiden de convenantpartners een clustering van de wijkteams voor. Door de clustering ontstaan wat grotere teams dan nu het geval is. Dit maakt het gemakkelijker om voor elkaar in te vallen bij drukte, vakanties en ziekte”, zo meldt de gemeente Almere. “Verder heeft de raad opdracht gegeven om over een half jaar te komen met een uitgewerkt plan met daarin een visie op het wijkwerk en de belangrijkste opgaven en beoogde ontwikkeling per geclusterd wijkteam. Daarbij vindt de raad het belangrijk dat er een stevigere verbinding komt met de eerstelijnszorg (met name de huisartsen). Dat nemen de convenantpartners mee in de plannen en afspraken”.

Werkdruk

De gemeenteraad heeft besloten om in de wijkteams andere werkwijzen uit te proberen. Het doel is om de werkdruk te verminderen en zodoende meer tijd vrij te spelen voor taken waar de wijkwerkers tot nu toe minder aan toe kwamen.

Lees ook eens:

Almere in 2020: Extra geld voor jeugdhulp; tegelijkertijd forse bezuinigingen stad

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant