56

”Almeerse schuldstabilisatie vooruitstrevend”

De gemeente Almere heeft afgelopen jaar deelgenomen aan het eerste deel van het onderzoek rondom schuldstabilisatie. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat Almere van de onderzochte gemeenten het meest professioneel en vooruitstrevend is. Dat meldt de gemeente Almere.

PLANgroep

Naar aanleiding van deze resultaten is besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid het contract met PLANgroep te verlengen met twee jaar tot en met december 2022. Wel maken de gemeente en PLANgroep aanvullende afspraken voor de periode 2021–2022 over de verdeling van de taken op het gebied van preventie en een eventueel derde traject voor inwoners.

PLANgroep biedt mensen met schulden een oplossing voor hun financiële problemen. Dit doen zij al meer dan 30 jaar namens gemeenten, werkgevers, zorgorganisaties, woningcorporaties en schuldeisers.

Onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van het samenwerkingsverband Schouders Eronder van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG. Andere deelnemende gemeenten waren BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), Breda, Den Haag, Goeree-Overflakkee en Rotterdam.

Almere gaat zelf ook onderzoek doen naar nut en noodzaak van een traject voor inwoners voor wie OSS te uitgebreid is en schulddienstverlening te beperkt. De gemeente verwacht de onderzoeksresultaten eind april 2020. Almere heeft verder besloten om ook deel te nemen aan Fase II van het onderzoek van Schouders Eronder. Naar verwachting zijn de resultaten eind juni 2020 bekend.

Energie

Eerder hebben diverse partijen afspraken gemaakt om wanbetalers van gas en elektriciteit toch toegang tot energie te verschaffen. Dat meldt de gemeente Almere. Zowel de gemeente als Nuon/Vattenfall en PLANgroep maakten afspraken over een nieuwe aanpak voor Almeerse burgers die zijn afgesloten van gas en elektriciteit. Zij kunnen zonder het betalen van een waarborgsom weer worden aangesloten als zij deelnemen aan gemeentelijke schuldhulpverlening én budgetbeheer accepteren. Deze mensen kunnen zich aanmelden bij PLANgroep Almere.

Lees ook eens:

Afspraken voor aanpak wanbetalers gas en licht

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant