51

Politieke Markt: “Geen kamerverhuur in drukke wijken”

Vandaag vindt de 577ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Kamerbewoning

Vanavond wordt er opnieuw gesproken over kamerbewoning in Almere. Het college stelt de raad voor een algemene regeling te hanteren om zo kamerbewoning en woningsplitsing meer te kunnen sturen en beter te kunnen handhaven.

NIDA Almere stelt voor om kamerverhuur in drukke wijken onmogelijk te maken. “Drukke wijken met veel kamerverhuurpanden kunnen zorgen voor veel overlast”, zo schrijft partijleider Buyatui. De partij verzoekt het college daarom om op basis van het criterium ‘algemene leefbaarheidstoets’ voor kamerbewoning en woningsplitsing te inventariseren welke wijken er zijn waar kamerverhuurpanden niet meer toegestaan zijn.

Ook de andere partijen hebben brieven ingediend.

Woningbouw

De VVD wil met de raad en het college in gesprek over de participatiemogelijkheden die zijn geboden bij een gepland nieuwbouwproject voor 35 seniorenwoningen in Waterwijk. De raad heeft een brief van omwonenden ontvangen met 120 handtekeningen, waarin zij hun teleurstelling uiten over het ontbreken van participatie.

Wijkteams

Naast het thema woningbouw, kamerbewoning en woningsplitsing, gaat het vanavond opnieuw over de wijkteams. De raad wordt gevraagd in te stemmen met vier voorstellen voor de doorontwikkeling van de wijkteams en kennis te nemen van de nota ‘Doorontwikkeling wijkteams’.

D66, SP, PvdA en GroenLinks willen meer weten over de bezuiniging op wijkteams. De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend over het ‘Verruimen van de bereikbaarheid van de wijkteams’.

Andere onderwerpen

Een volledige agenda met onderwerpen, is te vinden op de website van de gemeente.

Foto

Door: Nulzesendertig.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant