52

Politieke Markt: Woningbouw Schelvisstraat

Vandaag vindt de 576ste Politieke Markt plaats op het stadhuis. De Politieke Markt begint om 19.00 uur. Voor inwoners van de stad is het mogelijk om de Politieke Markt bij te wonen. Ook is het mogelijk om live mee te kijken.

Woningbouw

Vanavond wordt er veel gesproken rondom de thema’s woningbouw en kamerbewoning. De VVD wil met de raad en het college in gesprek over de participatiemogelijkheden die zijn geboden bij een gepland nieuwbouwproject voor 35 seniorenwoningen in Waterwijk. De raad heeft een brief van omwonenden ontvangen met 120 handtekeningen, waarin zij hun teleurstelling uiten over het ontbreken van participatie.

Kamerbewoning mag niet leiden tot een slecht woon-leefklimaat van de omgeving. Daarom reguleren wij in de beleidsnota en het bestemmingsplan kamerbewoning en woningsplitsing. Het college heeft de beleidsnota Woningsplitsing en kamerbewoning vastgesteld en stelt de raad voor om in te stemmen met de uitgangspunten van het beleid. Het college stelt de raad hierbij ook voor om het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning gewijzigd vast te stellen.

Wijkteams

Vanavond wordt er opnieuw gesproken over het verder ontwikkelen van wijkteams. De raad wordt gevraagd in te stemmen met vier voorstellen voor de doorontwikkeling van de wijkteams en kennis te nemen van de nota ‘Doorontwikkeling wijkteams’. Op 15 februari 2018 heeft de raad ingestemd met een initiatiefvoorstel over de wijkteams waarin uitgangspunten werden vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van de wijkteams. Het raadsvoorstel wat nu besproken wordt is hier een uitwerking van.

Tijdens de Politieke Markt van 16 januari is dit raadsvoorstel voor de eerste keer besproken. Vorige week werd er ook over dit onderwerp gesproken door de raad.

Andere onderwerpen

Verder wordt er gesproken over een nieuwe zonneveld, het Sinterklaasfeest en het belang van straatverlichting.

Lees ook eens:

‘Deltaplan’ voor bouw extra sociale woningen

Dit vind je misschien ook interessant