53

SP wil duidelijkheid over bomenkap Hoge Ring

De SP heeft vragen gesteld over de bomenkap langs de Hoge Ring. De SP vraagt het Almeerse College waarom er zo laat gecommuniceerd werd over de bomenkap en waarom er geen overleg is gepleegd. “Daarbij wordt opgemerkt dat de bewoners van de Kruidenwijk drie jaar geleden is toegezegd dat de bomenkap gefaseerd zou gebeuren: eerst alleen de middelste rij van de 3 tot 6 rijen brede en 1 km lange Populierenstrook en in latere fasen de andere rijen”, zo schrijft de SP.

Bewonersbrief

Met een bewonersbrief en een stuk in de Stadhuis-aan-Huis werden bewoners op 15 januari geïnformeerd dat vanaf eind januari tot en met eind maart alle Populieren langs de provinciale weg Hoge Ring ter hoogte van de Kruidenwijk in 1 keer worden verwijderd en vervangen door populierenstaken van 3m lang.

Volgens de gemeentebrief is gefaseerde vervanging niet mogelijk door de aanwezigheid van de leidingenstrook. Maar die lag er in 2016 ook al en is bij de kaalslag van het eerdere kaptraject tussen de NUON/Vattenfall-centrale en de Kringloopwinkel ook gebruikt en dat gebeurt ook geregeld bij het machinale onderhoud van de afwateringssloten langs de leidingenstrook.

De SP vraagt zich af waarom er geen andere mogelijkheden zijn onderzocht door de gemeente.

Natuur

“Het gaat de SP niet alleen om de Populieren, maar daaronder heeft zich een bijzonder rijke, dichte bosvegetatie ontwikkeld, met Hazelaar, Zoete Kers, Gele Kornoelje, Vlier, Wilde Roos, Wilde Clematis, Hedera, Liguster, e.d., die samen met de Populieren de Kruidenwijk beschermt tegen de wind en tegen de luchtverontreiniging en het lawaai van het verkeer. Ook herbergt de strook talrijke vogels en andere kleine dieren. Wat doet het College om een gezond leefklimaat voor mens en dier en de biodiversiteit te behouden en te versterken? En hoe rijmt het College deze kaalslag-ineens met het feit dat de populierenstrook volgens het Bomenkader van 2017 deel uitmaakt van de “hoofdboomstructuren”, die evenals de “bijzondere bomen”, “extra bescherming” genieten?”, aldus de partij in de schriftelijke vragen.

“Terwijl voor de eerdere bomenkap langs de Hoge Ring nog de “overlast van de populierenpluisjes” als reden werd opgevoerd, wordt nu gesteld “dat de populieren aan vervanging toe zijn, gevoelig zijn voor top-en takbreuk en we onveilige situaties willen voorkomen”. Maar volgens bewoners en de SP zien de ca 40 jaar oude populieren er nog prima uit en is er afgezien van de normale, natuurlijke taksterfte, nauwelijks sprake van takbreuk of veiligheidsrisico. Er loopt geen pad doorheen en de afstanden tot het voetpad op de leidingenstrook en de rijbaan van de Hoge Ring zijn zodanig dat ook daar nauwelijks gevaar dreigt”. De SP vraagt daarom om de inspectierapporten waaruit zou blijken dat kap vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is.
Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant