52

Start voorbereidende werkzaamheden verbreding Hogering

Dit voorjaar starten de werkzaamheden aan de Hogering. “Vanaf deze week worden naast de Hogering proefsleuven gegraven om de definitieve locatie van alle bestaande kabels en leidingen vast te stellen. Dit gebeurt op drie locaties: ter hoogte van de kruispunten met de Hollandsedreef en de Herman Gorterweg en rondom het spoorviaduct”, zo meldt de gemeente Almere.

Uitstel

Eerder werden de werkzaamheden nog uitgesteld. Nu is volgens de gemeente het juiste moment aangebroken om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van bodemonderzoeken, het graven van proefsleuven en het verleggen van een hoogspanningskabel.

Wegafsluitingen en hinder

“Voor een aantal locaties is een rijstrookversmalling nodig, omdat er dicht tegen de weg aan gewerkt wordt. Voor de veiligheid van de weggebruikers en wegwerkers geldt dan ter plaatse ook een lagere snelheid. Dit levert maximaal zo’n vijf minuten vertraging op. Het werk wordt dagelijks uitgevoerd tussen 09.00 en 15.00 uur en duurt maximaal drie weken. Naast het graven van proefsleuven wordt tegelijkertijd aan de westzijde van de Hogering, tussen de Herman Gorterweg en de Botterweg, een 150 kV-stroomkabel van TenneT verlegd. Hiervoor wordt de komende weken eerst een aantal bomen gekapt. Daarna kan de nieuwe kabel worden aangelegd en wordt de oude kabel verwijderd. Deze werkzaamheden duren in totaal zo’n vier maanden en kunnen af en toe maximaal vijf minuten vertraging opleveren, door een rijstrookversmalling en snelheidsverlaging. Tot slot wordt in februari en maart ook een aantal bomen op andere plekken rondom de Hogering gekapt. Hiermee ontstaat de ruimte die nodig is voor de toekomstige extra rijstrook. Voor de omgeving en het wegverkeer is er naar verwachting geen tot nauwelijks overlast van deze werkzaamheden”, aldus de gemeente.

Verbreding Hogering

Provincie Flevoland maakt de Hogering in Almere klaar voor de groei van Almere. Van 2020 tot 2023 gaat de Hogering op de schop, tussen de A6 en de Contrabasweg. Zo komt er een extra rijstrook in beide richtingen. De kruispunten bij de Herman Gorterweg en Hollandsedreef gaan er anders uit zien: het doorgaande verkeer op de Hogering rijdt hier straks in een tunnelbak, onder de kruisingen door. Op die manier kan het doorgaande verkeer vlot en veilig doorrijden.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van de gemeente Almere.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.

Dit vind je misschien ook interessant